Sund i mun. Vi utbildar dina patienter.

DÜRR DENTAL har tagit fram patientbroschyrer för att hjälpa dig att effektivt informera patienterna om munhygien. Kommunikation med patienterna har aldrig varit så enkelt!

Lunos® patientinformation

Lunos® patientinformationsbroschyr förklarar varför enbart tandborstning inte är tillräckligt för en god munhälsa och att alla människor har ett behov av profylax. Dessutom illustrerar den stegvis hur en professionell tandrengöring fungerar och visar vad patienten själv kan göra för en god munhälsa.
Ladda ned nu

Vector® patientinformation

Patientinformationsbroschyren från Vector® förklarar på ett lättfattligt sätt den kliniska bilden av parodontit och gör patienten medveten om en hållbar och skonsam behandling. Särskilt Vector® -behandlingen garanterar en skonsam och omsorgsfull behandling samt noggrann efterbehandling så att inflammation inte kommer tillbaka.
Ladda ned nu