Silver Airline – tryckluft för CAD/CAM-system

Särskilt anpassad för kontinuerlig drift av fräs- och slipmaskiner

Fräs- och slipmaskiner ställer särskilt höga krav på kompressorn när det gäller tillförlitlig och konstant tillförsel av tryckluft. Oljefri, ren och torr tryckluft är alltid viktigast för driften – fräsmaskinen tillåter inga andningspauser under drift.

Membran-torksystem

Inkopplingslängden för ett kompressoraggregat under drift med en fräsmaskin sträcker sig långt utöver inkopplingslängden vid normal drift på en tandläkarmottagning. Tack vare det innovativa membran-torksystemet från Dürr Dental behövs ingen tid för regeneration. Detta gör det möjligt att upprätthålla kontinuerlig drift av torr tryckluft.

Tryckluftskvalitet i enlighet med ISO 22052 kap. 5.3.

Tillverkarna av CAD/CAM-systemen ger tydliga föreskrifter för vilken kvalitet som måste gälla för den anslutna tryckluftsförsörjningen i fråga om partikel-, olje- och vattenhalt. Fuktig tryckluft kan orsaka skador i CAD/CAM-systemet. Olja kan dessutom påverka fräsningsresultatet negativt. Tack vare vår membrantorkning och bakteriefiltret genererar Dürr Dental-kompressorerna tryckluft som är både torr och fri från olja – för att ditt arbete ska ge bästa möjliga resultat.

Tandemprincipen

Den elektroniska styrningen av tandemkompressorerna gör att det är mycket enkelt att anpassa tryckområdet. De två aggregaten som arbetar oberoende av varandra säkerställer driftsäkerheten. Om behovet av tryckluft ökar finns det möjlighet att ansluta ytterligare en tandemkompressor till samma tryckluftssystem.

Driftsäkerhet med VistaSoft Monitor

Tack vare den molnbaserade IoT-applikationen VistaSoft Monitor kan kompressorns tillstånd kontrolleras överallt och när som helst. Du, liksom återförsäljarna, får också omedelbar information när det är dags för underhåll/kontroller. Om åtgärd krävs får du ett varningsmeddelande omedelbart.

Fast programvara

Den nya fasta programvaran erbjuder mer flexibilitet tack vare utökad inställning av tryckområdet från 9 till 9,5 bar.

RÄTT LÖSNING TILL DITT CAD/CAM-SYSTEM:

Produkt Tryckbrytarkonfiguration Rekommenderad Dürr Dental-kompressor
Ceramill Motion 7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 aggr.
Ceramill Motion 2, 3 7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 aggr.
Ceramill Mikro 7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 aggr.

Ceramill Motion DRS

7,0–9,0 bar* 4152-54 Duo Tandem 1 aggr.
Ceramill Matik 7,0–9,0 bar* 4852-54 Quattro P20 4 aggr.

*För att installera kompressorn i det ökade tryckområdet 7,0 - 9,0 bar rekommenderar vi att CAD CAM-munstyckssetet med artikelnummer 1650100347 installeras.

Produkt Tryckbrytarkonfiguration Rekommenderad Dürr Dental-kompressor
D1 5,5–7,5 bar 4252-54 Duo Tandem 2 aggr.
D5 7,0–9,0 bar* 4682-54 Quattro Tandem 2 aggr.

*För att installera kompressorn i det ökade tryckområdet 7,0 - 9,0 bar rekommenderar vi att CAD CAM-munstyckssetet med artikelnummer 1650100347 installeras.

Produkt Tryckbrytarkonfiguration Rekommenderad Dürr Dental-kompressor
CORiTEC (140i, 250i, 240i, 340i, 350i, 440i, 450i) 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 aggr.
CORiTEC (550i, 750i)
Luftkylning
7,0 - 9,0 bar* 4682-54 Quattro Tandem 2 aggr.
CORiTEC (550i, 750i)
Vattenkylning
7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 aggr.
CORiTEC (650i) 7,0 - 9,0 bar*

4682-54 Quattro Tandem 2 aggr.

CORiTEC (150i, 150i dry, 150i PRO) 

5,5 – 7,5 bar                      4152-54 Duo Tandem 1 aggr.

*För att installera kompressorn i det ökade tryckområdet 7,0 - 9,0 bar rekommenderar vi att CAD CAM-munstyckssetet med artikelnummer 1650100347 installeras.

Produkt Tryckbrytarkonfiguration Rekommenderad Dürr Dental-kompressor
PrograMill PM3, PM5, PM7 7,0–9,0 bar* 4682-54 Quattro Tandem 2 aggr.

*För att installera kompressorn i det ökade tryckområdet 7,0 - 9,0 bar rekommenderar vi att CAD CAM-munstyckssetet med artikelnummer 1650100347 installeras.

Produkt Tryckbrytarkonfiguration Rekommenderad Dürr Dental-kompressor
ARCTICA engine 7,0–9,0 bar* 4152-54 Duo Tandem 1 aggr.
Everest engine 7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 aggr.

*För att installera kompressorn i det ökade tryckområdet 7,0 - 9,0 bar rekommenderar vi att CAD CAM-munstyckssetet med artikelnummer 1650100347 installeras.

Produkt Tryckbrytarkonfiguration Rekommenderad Dürr Dental-kompressor

PlanMill 30 S, 35, 40, 40 S

5,5–7,5 bar 4152-54 Duo Tandem 1 aggr.
PlanMill 50 S 7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 aggr.

*För att installera kompressorn i det ökade tryckområdet 7,0 - 9,0 bar rekommenderar vi att CAD CAM-munstyckssetet med artikelnummer 1650100347 installeras.

Produkt Tryckbrytarkonfiguration Rekommenderad Dürr Dental-kompressor
DWX-4, DWX-50 5,5–7,5 bar 4152-54 Duo Tandem 1 aggr.
DWX-51D 5,5–7,5 bar 4152-54 Duo Tandem 1 aggr.
DWX-4W 7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 aggr.

*För att installera kompressorn i det ökade tryckområdet 7,0 - 9,0 bar rekommenderar vi att CAD CAM-munstyckssetet med artikelnummer 1650100347 installeras.

Produkt Tryckbrytarkonfiguration Rekommenderad Dürr Dental-kompressor
inLab MC X5 7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 aggr.

*För att installera kompressorn i det ökade tryckområdet 7,0 - 9,0 bar rekommenderar vi att CAD CAM-munstyckssetet med artikelnummer 1650100347 installeras.

Produkt Tryckbrytarkonfiguration Rekommenderad Dürr Dental-kompressor

S1, S2, S5

7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 aggr.

K4, K5, K5+

7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 aggr.

N4, N4+

5,5–7,5 bar 4152-54 Duo Tandem 1 aggr.
R5 7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 aggr.

*För att installera kompressorn i det ökade tryckområdet 7,0 - 9,0 bar rekommenderar vi att CAD CAM-munstyckssetet med artikelnummer 1650100347 installeras.

Produkt Tryckbrytarkonfiguration Rekommenderad Dürr Dental-kompressor
ZENOTEC select 7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 aggr.
ZENOTEC mini 7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 aggr.

*För att installera kompressorn i det ökade tryckområdet 7,0 - 9,0 bar rekommenderar vi att CAD CAM-munstyckssetet med artikelnummer 1650100347 installeras.

Produkt Tryckbrytarkonfiguration Rekommenderad Dürr Dental-kompressor
M1, M3, M4, M5, M6 7,0–9,0 bar* 4642-54 Quattro Tandem 1 aggr.

*För att installera kompressorn i det ökade tryckområdet 7,0 - 9,0 bar rekommenderar vi att CAD CAM-munstyckssetet med artikelnummer 1650100347 installeras.

Denna rekommendation gäller för en 1:1-anslutning mellan CAD/CAM-system och kompressor. Om fler förbrukningskällor används (t.ex. om tekniker arbetar i närheten) påverkar dessa val av kompressor och måste därför beaktas. För att undvika att trycket varierar pga. andra luftförbrukningskällor är rekommendationen att driva CAM-systemet via ett separat tryckluftssystem med särskild kompressor. Det är också viktigt att anpassa tryckområdet på kompressorn och ställa in rätt driftläge. Vår Duo Tandem finns också med ljudisolering som tillval.


Tekniska data

Kompressorer för CAD/CAM-system

Tekniska data för alla våra kompressorer för CAD/CAM-fräs- och slipsystem finns här.

Tekniska data

Mer information

Du hittar mer information i vår återförsäljarportal: utrustningslista CAD/CAM