Odsávání

Program kanyl DÜRR DENTAL

 Kanyly nemohou být více bezpečné a tiché

Se správnými kanylami můžete efektivně zredukovat aerosoly kontaminované choroboplodnými zárodky. Program výkonných kanyl DÜRR DENTAL chrání celý tým ordinace. Základní znaky kvality jsou u všech kanyl DÜRR DENTAL stejné: jsou ergonomicky tvarované, bez ostrých hran, a tím jsou maximálně příjemné jak pro pacienta tak i pro ošetřujícího. Zároveň podporují ošetřujícího v optimální technice držení. Všechny kanyly jsou vysoce efektivní při odsávání slin, krve a mikročástic z úst pacienta, a hodí se proto pro všechny obory a oblasti použití.

Proti refluxu: univerzální kanyla Protect

Vedlejší sání vzduchu mohou zabránit tomu, aby při „nasávání“ kanyly došlo ke zpětnému toku* kontaminovaného sekretu z odsávacího systému. Univerzální kanyla Protect nemá rohy ani hrany a nezanechává otlačená místa.

* viz sdělení komise pro nemocniční hygienu a prevenci infekcí na Institutu Roberta Kocha k „Prevenci infekcí ve stomatologii – požadavky na hygienu“, kapitola 5.2, zveřejněno ve Spolkovém zdravotnickém věstníku 4/2006 (nakladatelství Springer, Heidelberg)

Pro dospělé: univerzální kanyla

Univerzální kanyly DÜRR DENTAL jsou velmi tiché. Při studii Fraunhoferova institutu byla zjištěná hlučnost výrazně nižší než u srovnatelné konkurence. Umožňují proto otestované nehlučné odsávání sprejové mlhy. A bez zanechání otlačených míst.

Pro děti: univerzální kanyla Petito

U dětí je třeba vysoce funkční kanyla, která umožní ergonomické ošetření. Univerzální kanyla Petito je menší než univerzální kanyla a umožňuje tak s vedlejším sáním vzduchu Protect tu nejlepší možnou ochranu před refluxem z odsávacího systému. Také nemá rohy ani hrany a nezanechává otlačená místa.

Chirurgická odsávací kanyla k jednorázovému použití

Jednorázové chirurgické kanyly s průměrem 2,5 mm a délkou kanyly cca 17 cm. Kanyla má hrot s integrovaným vedlejším sáním vzduchu Protect. To umožňuje nejlepší možnou ochranu před refluxem z odsávacího systému. Kanyly jsou jednotlivě sterilně zabalené.

Aerosolová kanyla: až 2x větší objem aerosolu

Jen u DÜRR DENTAL: Speciálně vyvinutý otočný a upevnitelný ochranný štít umožňuje vyšší pojmutí aerosolu a velmi efektivní, ergonomické odsávání v rámci profylaktického ošetření s práškovými přístroji.

Místa pro odkládání hadic

Vybavení míst pro odkládání hadic se ve stomatologických ordinacích liší podle hlavního úkonu ošetření, osobní odsávací techniky a manipulace. Místo pro odkládání hadic DÜRR DENTAL Comfort lze na základě jeho modulárního uspořádání individuálně rozšířit a je dimenzováno až pro pět různých komponent.

To by Vás také mohlo zajímat

Čištění a dezinfekce

Pro uchování hodnoty Vašeho odsávacího zařízení je nutné denní čištění a dezinfekce.

Více

Suché odsávací systémy

Promyšlená technika s přesvědčivou sací silou - suché V odsávací systémy DÜRR DENTAL.

Více

Mokré odsávací systémy

Odsávací systémy VS DÜRR DENTAL jsou zařízení, na která se lze spolehnout.

Více

Kombinovaný vývoj vakua a separátor

VSA systémy DÜRR DENTAL – odsávání, separátor a odlučovač.

Více