Zobrazovací systémy

VistaVox S Ceph – jedinečná ergonomie a efektivita

Časově úsporné snímání dálkovým rentgenem při nízké dávce rentgenového záření

Velmi krátká doba skenování od pouhých 1,9 sekund přispívá k zamezení vzniku pohybových artefaktů a ke snížení dávky záření. Díky moderním, vysoce citlivým CsI senzorům je dosaženo vynikající kvality obrazu. Zdlouhavé přepínání mezi 3D rentgenem a funkcí Ceph odpadá. Pro spuštění Ceph snímání pouze nastavíte požadovaný program.

Šest režimů pro všechny typy dálkové rentgenové projekce

Hlava laterálně L

Hlava laterálně L

Hlava PA

Hlava PA

SMV (submentovertex)

SMV (submentovertex)

Waters View

Waters View

Ruka (carpus)

Snímek zápěstí (carpus)