Bildgivning

VistaVox S Ceph – Exemplarisk inom ergonomi och effektivitet

Tidsbesparande fjärrröntgenbildtagning vid låg röntgendos

Den mycket korta scanntiden från 1,9 sekunder hjälper till att undvika rörelseartefakter och minska stråldosen. De moderna CsI-sensorerna med hög känslighet ger utmärkt bildkvalitet. Den omständliga omkopplingen mellan 3D-röntgenapparaten och Ceph-bommen elimineras. Du ställer bara in önskat program för att starta en Ceph-bildtagning.

Sex lägen för alla typer av fjärrröntgenprojektioner

Huvud lateral L

Huvud lateral L

Huvud PA

Huvud PA

SMV (submentovertex)

SMV (submentovertex)

Waters View

Waters View

Hand (Carpus)

Handrotsbild (Carpus)