Imujärjestelmä

Kompenentit järjestelmäintegraatioon

Kaikki keskitetysti

Dürr Dental tarjoaa täydellisen hammashoitoalan tuotevalikoiman hammashoitoyksiköille nimikkeellä järjestelmäintegraatio. Komponentit integroidaan johtavien valmistajien käsittely-yksiköihin tehtaalla varmistaen tehokkaan ja häiriöttömän toiminnan.

Huuhteluyksikkö II

Huuhteluyksikön tehtävänä on ohjata imun aikana imujärjestelmään jatkuvasti hieman vettä (0,1 - 0,2l/min) letkupidikkeen tai separaattorin kautta. Siten estetään pidempään kestävän hoidon aikana imetyn veren koaguloituminen ja vaikeasti liukenevien peitteiden kertyminen imujärjestelmään. Siten imujärjestelmä pysyy puhtaana ja toimii luotettavasti. Huuhteluyksikköä tarvitaan ennen kaikkea yksiköissä, joissa suoritetaan kirurgisia tai profylaksisia hoitotoimenpiteitä.

Suun huuhtelualtaan venttiili

Suun huuhtelualtaan venttiili on märän imujärjestelmän tärkein varuste. Se säätää poistoveden syötön suun huuhtelualtaasta imujärjestelmään. Asennuksen ansiosta estetään imukato sekä häiritsevät äänet ja hajut, jotka voivat tulla imujärjestelmästä.

Paikanvalintaventtiili

Paikanvalintaventtiilin tehtävänä on säätää ilmavirtaa imukoneen ja hoitoyksikön välillä. Se huolehtii siitä, että tyhjiö syntyy vain, kun sitä myös tarvitaan ja estää näin häiritsevät äänet.

Korvausilmasuutin

Korvausilmasuutin huolehtii jatkuvan ilmavirtauksen avulla optimaalisesta nesteen kuljetuksesta tyhjiöjohtoihin kanyylien ollessa pois toiminnasta.

Huuhteluyksikkö Vario

Huuhteluyksikön tehtävänä on ohjata imun aikana imujärjestelmään jatkuvasti hieman vettä (0,1 - 0,2l/min) letkupidikkeen tai separaattorin kautta. Siten estetään pidempään kestävän hoidon aikana imetyn veren koaguloituminen ja vaikeasti liukenevien peitteiden kertyminen imujärjestelmään. Siten imujärjestelmä pysyy puhtaana ja toimii luotettavasti. Huuhteluyksikköä tarvitaan ennen kaikkea yksiköissä, joissa suoritetaan kirurgisia tai profylaksisia hoitotoimenpiteitä.