Sugning

Komponenter för systemintegration

Allt från en enda källa

DÜRR DENTAL erbjuder en produktportfölj för tandvårdsenheten inom industrisektorn inom området systemintegration. Komponenterna är integrerade i behandlingsenheterna hos ledande tillverkare från fabrik och säkerställer en effektiv och problemfri drift.

Spolenhet II

Spolenhetens uppgift är att under sugförloppet permanent tillföra lite vatten (0,1–0,2 l/min) till sugsystemet via slanghållaren eller separeringen. Därigenom förhindrar man att blodet koagulerar och att svårlösliga beläggningar stannar kvar i suganläggningen. Systemet förblir rent och funktionen är tillförlitlig. En spolenhet krävs främst i enheter där kirurgiska ingrepp eller profylaxbehandlingar utförs.

Fontänskålsventil

Fontänskålsventilen är det viktigaste tillbehöret i det våta sugsystemet. Den reglerar flödet av avloppsvatten från fontänskålen till sugsystemet. Installationen förhindrar sugbortfall samt störande ljud och lukter som kan komma från sugsystemet.

Platsvalsventil

Platsvalsventilen reglerar luftflödet mellan sugmotorn och behandlingsenheten. Den säkerställer att det bara finns vakuum när det behövs och förhindrar därmed störande ljud.

Sidoluftmunstycke

Sidoluftmunstycket säkerställer optimal vätsketransport i vakuumledningarna när kanylen är inaktiv på grund av permanent luftflöde.

Spolenhet Vario

Spolenhetens uppgift är att under sugförloppet permanent tillföra lite vatten (0,1–0,2 l/min) till sugsystemet via slanghållaren eller separeringen. Därigenom förhindrar man att blodet koagulerar och att svårlösliga beläggningar stannar kvar i suganläggningen. Systemet förblir rent och funktionen är tillförlitlig.<br/> En spolenhet krävs främst i enheter där kirurgiska ingrepp eller profylaxbehandlingar utförs.