Odsávání

Komponenty pro systémovou integraci

Vše od jednoho výrobce

Pod pojmem systémová integrace nabízí DÜRR DENTAL pro průmyslová odvětví portfolio výrobků z oblasti dentálních jednotek. Komponenty jsou integrovány v zubních soupravách jednotkách vedoucích výrobců již z výroby a zajišťují efektivní a bezporuchový provoz.

Výplachová jednotka II

Výplachová jednotka má za úkol přivádět během odsávání do odsávacího systému přes místo pro odkládání hadic nebo separátor neustále malé množství vody (0,1 - 0,2 l/min). Tím se i při déle trvajícím ošetření zabrání koagulaci krve a slučování nesnadno rozpustitelných usazenin v odsávacím systému. Systém zůstane čistý a pracuje technicky spolehlivě. Výplachová jednotka je nezbytná především u jednotek, u kterých jsou prováděny chirurgické zákroky nebo profylaktická ošetření.

Ventil plivátka

Ventil plivátka je nejdůležitějším příslušenstvím v mokrém odsávacím systému. Reguluje přívod odpadní vody z plivátka do odsávacího systému. Instalací se zabrání poklesu sání a rušivým zvukům a zápachům, které by mohly vycházet z odsávacího systému.

Ventil volby místa

Ventil volby místa reguluje proud vzduchu mezi odsávacím zařízením a zubní soupravou. Zajišťuje, aby bylo dodáváno vakuum jen tehdy, kdy je potřeba a zamezuje tak rušivým zvukům.

Tryska sekundárního vzduchu

Tryska sekundárního vzduchu zajišťuje permanentním prouděním vzduchu optimální přenos kapaliny do vakuového vedení u neaktivní kanyly.

Výplachová jednotka Vario

Výplachová jednotka má za úkol přivádět během odsávání do odsávacího systému přes místo pro odkládání hadic nebo separátor neustále malé množství vody (0,1 - 0,2 l/min). Tím se i při déle trvajícím ošetření zabrání koagulaci krve a slučování nesnadno rozpustitelných usazenin v odsávacím systému. Systém zůstane čistý a pracuje technicky spolehlivě. Výplachová jednotka je nezbytná především u jednotek, u kterých jsou prováděny chirurgické zákroky nebo profylaktická ošetření.