Sugning

Komponenter til systemintegration

Alt med en hånd

Til det industrielle område tilbyder DÜRR DENTAL en produktportefølje til alt, hvad der vedrører dentalenheder, under betegnelsen systemintegration. Komponenterne er integreret i behandlingsenhederne fra førende producenter og sikrer effektiv og problemfri drift.

Spuleanlæg II

Spuleanlægget har til opgave konstant at tilføre en smule vand (0,1 - 0,2l/min) til sugesystemet under sugningen via slangeholderen eller separeringen. På den måde forhindres også ved langvarige indgreb, at blodet koagulerer, og at der dannes belægninger i sugesystemet, som er vanskelige at fjerne. Systemet forbliver rent og arbejder teknisk pålideligt. En spuleenhed er under alle omstændigheder nødvendig ved enheder, hvorved der bliver udført kirurgiske indgreb eller profylakse-behandlinger.

Fontæneventil

Fontæneventilen er det vigtigste tilbehør i det våde sugesystem. Den regulerer tilløbet for spildevandet fra fontænen i sugesystemet. Ved indbygningen bliver sugetab samt forstyrrende lyde og lugtgener, som ville kunne opstå i forbindelse med sugesystemet forhindret.

Vælgerventil

Vælgerventil regulerer luftstrømmen mellem sugemotoren og behandlingsenheden. Den sørger for, at der kun forekommer vakuum, når dette er nødvendigt og forhindrer således forstyrrende lyde.

Hjælpeluftdyse

Hjælpeluftdysen sørger for permanent luftflow til optimal væsketransport i vakuumledningerne ved inaktiv kanyle.

Spuleanlæg Vario

Spuleanlægget har til opgave konstant at tilføre en smule vand (0,1 - 0,2l/min) til sugesystemet under sugningen via slangeholderen eller separeringen. På den måde forhindres også ved langvarige indgreb, at blodet koagulerer, og at der dannes belægninger i sugesystemet, som er vanskelige at fjerne. Systemet forbliver rent og arbejder teknisk pålideligt. En spuleenhed er under alle omstændigheder nødvendig ved enheder, hvorved der bliver udført kirurgiske indgreb eller profylakse-behandlinger.