Beeldvorming

VistaVox S – Field of View: bekijk wat u wilt bekijken

Field of View

VistaVox S biedt een ideaal, op de kaakboog afgestemd 3D-volume. Opmerkelijk aan VistaVox S: het afbeeldingsvolume is gebaseerd op de menselijke anatomie en geeft exact dat gebied weer dat u voor een tandheelkundige diagnose nodig heeft. Bekijk wat u wilt bekijken.

Field of View

Meer zien dankzij een groter Field of View

Het kaakvormige Field of View van de VistaVox S toont het diagnostisch relevante gebied van een 130 mm volume en is dus zichtbaar groter dan het meest gebruikte volume van Ø 80 x 80 mm. Voordeel: door deze gewijzigde volumevorm beeldt VistaVox S ook het gebied van de achterste molaren volledig af.

Bijkomend volume ø 50 x 50 mm in een voxelgrootte van 120 µm of 80 µm

Naast de afbeelding in kaakvorm biedt VistaVox S u tien bijkomende volumes met Ø 50 x 50 mm: telkens vijf voor de boven- en onderkaak. Ze worden gebruikt als de indicatie slechts een bepaald kaakgebied vereist, bijv. bij endodontische en implantologische behandelingen. De volumes kunnen al naargelang de vereiste details van de opname naar keuze met een voxelgrootte van 80 of 120 µm worden gebruikt.

Untersuchung zum erforderlichen Field of View für bildgebende 3D-Diagnostik in der Zahnmedizin (Onderzoek naar het vereiste Field of View voor beeldvormende 3D-diagnostiek in de tandheelkunde)

In het kader van een studie van Dr. Johannes Krause zijn 1.020 patiënten onderzocht . De studie toonde aan dat voor een volledige dekking van het tandheelkundige gebied een volume met een hoogte van 85 mm en een diameter van 110 mm vereist is. Met een volume van bijv. Ø 80 x 80 mm kan dus slechts 1,4 % van de patiënten volledig in kaart gebracht worden. Het op de kaakboog afgestemde volume van de VistaVox S geeft daarentegen het gehele tandheelkundige gebied van alle patiënten weer.*

*bron: conclusie van het proefschrift van Dr. Johannes Krause, "Untersuchung zum erforderlichen Field of View für bildgebende 3D-Diagnostik in der Zahnmedizin" (Onderzoek naar het vereiste Field of View voor beeldvormende 3D-diagnostiek in de tandheelkunde), 01-01-2013