Bildgivning

VistaVox S – Synfält: Se vad du vill se

Synfält

VistaVox S erbjuder dig en idealisk 3D-volym anpassad till käkens form. Det speciella med VistaVox S: Bildvolymen är inriktad på den mänskliga anatomin och återger exakt det område du behöver för din diagnostik i den dentala regionen. Se vad du vill se.

Synfält

Se mer tack vare större synfält

Det käkformiga synfältet för VistaVox S visar det diagnostiskt relevanta området för en 130 mm volym och är därmed synligt större än den vanligaste volymen på Ø 80 x 80 mm. Fördelen: På grund av den ändrade volymformen visar VistaVox S också området för den bakre molaren.

Ytterligare volym ø 50 x 50 mm i 120 µm eller 80 µm voxelstorlek

Utöver den käftformade bilden erbjuder VistaVox S ytterligare tio volymer med Ø 50 x 50 mm: fem vardera för övrekäken och underkäken. De används när indikationen endast kräver en specifik käkregion, t.ex. vid endodontiska och implantologiska behandlingar. Volymerna kan användas valfritt med en voxelstorlek på 80 eller 120 μm, beroende på den detaljrikedom som krävs för bilden.

Undersökning av erforderligt synfält för 3D-bildgivningsdiagnostik inom tandvården

I en studie av Dr Johannes Krause undersöktes 1 020 patienter. Studien visar att en volym på 85 mm höjd och 110 mm diameter krävs för 100 % täckning av dentalområdet. Med en volym på t.ex. Ø 80 x 80 mm kan alltså endast cirka 1,4 % av patienterna registreras fullt ut. Å andra sidan täcker den käkformade volymen på VistaVox S den dentala regionen hos alla patienter. *

*Källa: Slutsats från avhandling, Dr Johannes Krause, "Untersuchung zum erforderlichen Field of View für bildgebende 3D-Diagnostik in der Zahnmedizin", 2013-01-01