Obrazowanie

VistaVox S – pole obrazowania: zobacz wszystko, co istotne

Pole obrazowania

VistaVox S wyróżnia się idealnym, dopasowanym do kształtu łuku szczękowego polem obrazowania 3D. Szczególna cecha systemu VistaVox S: jego pole obrazowania jest dostosowane do anatomii człowieka i pozwala na zobrazowanie dokładnie tego obszaru, który jest aktualnie potrzebny do diagnostyki stomatologicznej. Dzięki temu można zobaczyć wszystko to, co istotne.

Pole obrazowania

Lepszy widok dzięki większemu polu obrazowania

Dopasowane do kształtu łuku szczękowego pole obrazowania systemu VistaVox S odwzorowuje istotny ze względów diagnostyki obszar 130 mm, a więc jest wyraźnie większe od standardowego pola o Ø 80 x 80 mm. Korzyść: kształt pola systemu VistaVox  S pozwala na pełne obrazowanie także obszaru tylnych zębów trzonowych.

Dodatkowe pola ø 50 x 50 mm przy wielkości woksela 120 µm lub 80 µm

Poza odwzorowaniem w kształcie łuku szczękowego Państwa VistaVox S zapewnia dziesięć kolejnych pól o Ø 50 x 50 mm: po pięć dla górnej i dolnej szczęki. Są wykorzystywane, gdy we wskazaniu wymagany jest określony obszar szczęki, np. przy zabiegach endodontycznych i implantologicznych. Pola można wykorzystać przy wielkości woksela 80 lub 120 μm, w zależności od wymaganego poziomu szczegółowości zdjęcia.

Badanie wymaganego pola obrazowania w stomatologicznym obrazowaniu diagnostycznym 3D

W badaniu przeprowadzonym przez dr Johannesa Krause przebadano 1 020 pacjentów. Badanie wykazało, że dla 100-procentowego pokrycia obszaru jamy ustnej wymagane jest pole obrazowania o wysokości 85 mm i średnicy 110 mm. Przykładowo, pole obrazowania o Ø 80 x 80 mm pozwala objąć cały obszar wyłącznie u ok. 1,4% pacjentów. Dopasowane do łuku szczękowego pole obrazowania systemu VistaVox S obejmuje cały obszar jamy ustnej u wszystkich pacjentów.*

*Źródło: wnioski z rozprawy doktorskiej, dr Johannes Krause, „Untersuchung zum erforderlichen Field of View für bildgebende 3D-Diagnostik in der Zahnmedizin” (Badanie wymaganego pola obrazowania w stomatologicznym obrazowaniu diagnostycznym 3D), 01.01.2013 r.