Higiena

DÜRR DENTAL Hygowater® – całkowite bezpieczeństwo

Zgodna z przepisami higiena wody do unitów stomatologicznych

Hygowater® eliminuje mikroorganizmy z wody zabiegowej z unitów stomatologicznych i trwale chroni przed powstawaniem biofilmu w rurach. Woda jest filtrowana i dezynfekowana w procesie elektrolizy. Dzięki temu Hygowater® spełnia wszelkie przepisowe wymagania.

Źródło zagrożenia: woda zabiegowa

Tam, gdzie jest woda, gromadzi się życie – często niezauważone w postaci mikroorganizmów i biofilmu. Dla właścicieli gabinetów dentystycznych oznacza to ryzyko, którego nie mogą zlekceważyć, ponieważ ponoszą odpowiedzialność za utrzymywanie wody o jakości zdatnej do picia w unitach stomatologicznych. Aby wykluczyć ryzyko zakażenia drobnoustrojami przenoszonymi przez wodę, należy oczyścić ją przed doprowadzeniem do unitu. To właśnie tutaj do akcji wkracza Hygowater® firmy DÜRR DENTAL.

Inteligentna aktywacja

Efekt działania Hygowater® opiera się na inteligentnej aktywacji – nie na wykorzystaniu środków dezynfekujących. Dzięki temu Hygowater® jest łatwy w obsłudze, bezpieczny, ekonomiczny i nie wymaga konserwacji. Ciągłe oczyszczanie wody zabiegowej zapewnia, że zawsze ma ona jakość wody pitnej i nie jest konieczna dodatkowa sterylizacja.

Wysoce zaawansowany technologicznie proces eliminujący cząstki i mikroorganizmy

Hygowater® to wyjątkowa kombinacja technologii. W precyzyjnie skoordynowanej sekwencji procesów cząstki są filtrowane z wody krok po kroku, a określone związki chemiczne zostają związane przez węgiel aktywny. Hygowater® zamienia sole znajdujące się w wodzie w dezynfekujący kwas podchlorawy na drodze elektrolizy. W specjalnej strefie reakcji ostatnie resztkowe zarazki są eliminowane, a dalszy ultrafiltr ponownie filtruje wodę zabiegową, zanim zostanie ona doprowadzona do unitu zabiegowego.


Najważniejsze cechy
Cicha

Łatwa instalacja i obsługa, niski poziom hałasu

Brak substancji chemicznych

Brak obchodzenia się ze środkami chemicznymi: Przestrzeganie wymogów minimalizacji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wody pitnej

Bezpieczeństwo

Minimalizuje ryzyko zakażenia pacjenta i użytkownika

Pewność

Brak zagrożenia niedostatecznego lub nadmiernego dozowania aktywnego chloru