DürrConnect – den smarta anslutningen

DÜRR DENTAL sugenheter är intelligent konstruerade. Detta gör installationen enklare och mer flexibel. Men alla mottagningar är olika. Lösningen: DürrConnect.

Professionella servicetekniker förlitar sig på DürrConnect

Med DürrConnect har DÜRR DENTAL sammanställt ett omfattande sortiment av tillbehörskomponenter runt sugsystemet, vilket underlättar installationen och främjar kraftfull och problemfri drift av respektive sugsystem. DürrConnect-systemset är en installationslåda med över 120 anslutningselement – i specialversionen med över 160. Slangstickproppar, fördelare, ventiler, övergångsstycken och många andra anslutningsdelar i olika utföranden säkerställer alltid en säker anslutning.

Fördelar
Säker

DürrConnect skapar anslutningar som aldrig förr – unikt plugin-system

Effektiv

Snabb, flexibel, tids- och kostnadsbesparande