Hygiena – plochy

Čištění a dezinfekce všech ploch

Plochy – zářivá čistota a maximální bezpečnost

Důkladným, ale přesto šetrným čištěním aʌdezinfekcí ploch se předchází rizikům aʌzároveň se přispívá kʌzachování hodnoty zařízení ordinace. DÜRR DENTAL k tomu nabízí množství koncentrátů a hotových roztoků i rozsáhlý program ubrousků a utěrek.

Systém hygieny DÜRR DENTAL

Při ochraně před infekcemi, při dezinfekci a čištění se nesmí nic ponechat náhodě. Proto jsme již v roce 1965 vyvinuli Orotol®, první dezinfekční prostředek pro odsávací zařízení. To byl prvotní impulz pro nepřetržitý rozvoj našich kompetencí v oblasti hygieny. Dnes se na systém hygieny DÜRR DENTAL spoléhají stomatologické ordinace po celém světě.