Krok 5: Ochrana a posílení

Fluoridace

Fluoridace je součást profesionální dentální hygieny, která významnou měrou přispívá k ochraně před zubním kazem. Kromě toho může zastavit již existující, počínající léze. Zejména u pacientů s kazy by fluoridace měla být integrována do profylaktického ošetření. K těmto rizikovým pacientům patří např. pacienti s předchozí zkušeností s kazy, pacienti s pevnou zubní náhradou nebo zubní náhradou a také starší pacienti, atd.

Opatření fluoridace

Volba správného výrobku závisí na indikaci. Tak se například doporučuje použít při celkové fluoridaci po profesionální dentální hygieně výrobek na gelové bázi. To umožňuje práci v relativně suchém prostředí a s krátkou dobou působení. Fluoridový výrobek na bázi laku se používá zejména tehdy, když mají být jednotlivá místa cíleně posílena a chráněna přiměřeně vysokou dávkou fluoridu, jako např. při ošetření hypersenzitivity.

Pečetění fisur

Žvýkací ploška zadního zubu má specifickou stavbu, a proto je ohrožena kazem. Z jedné zatočené podélné fisury vychází mnoho malých příčných fisur. Stavba tohoto reliéfu je vhodná pro dobrou funkci žvýkání, ale při ústní hygieně je problémem zejména u mladých pacientů, protože ani optimální technika čištění zubů nezajistí kvalitní vyčištění fisur. Pečetění fisur účinně uzavírá tuto vstupní bránu pro bakterie. Aby se zabránilo možným komplikacím, jako je například ztráta části pečetícího materiálu, doporučuje se pravidelná kontrola pečetění každých šest měsíců.

Lunos® Fluoridové produkty nám poskytují příležitost k aktivnímu zapojení pacienta do rozhodování o příchuti. Pokud se pacient může vyjádřit, necítí se tak bezmocný, což v neposlední řadě zlepšuje jeho přístup k ošetření.

Sabrina Dogan

Dentální hygienistka, stomatologická praxe Mauer

Další kroky

Krok 1: Diagnostika + poradenství

VistaCam iX HD Smart účinně přispívá k úspěchu stomatologického ošetření tím.

Více

Krok 2: Přípravná opatření, remotivace a instrukce

Na začátku profylaktického sezení je zpravidla pacient informován o jeho obsahu, rozsahu a individuálním prospěchu.

Více

Krok 3: Odstranění sub- a supragingiválních usazenin

Ve srovnání s ošetřením klasickými ručními nástroji mají přístrojové metody v profylaxi několik výhod.

Více

Krok 4: Odstranění zbarvení a leštění

Pro odstranění povrchových zbarvení a zaleštění ploch standardně připadají v úvahu různé metody.

Více

Krok 6: Plánování recall

Osvěžující namočený ručník, jako je Lunos® Prophy wellness ručník, je příjemným zakončením.

Více