Step 5: Beskyttelse og styrkelse

Fluoridiering

Som en del af en professionel tandrensning bidrager fluorodiering betydeligt til beskyttelse mod caries. Desuden kan den bremse eksisterende initiale læsioner. Især hos cariesaktive patienter bør fluoridiering integreres i profylaksebehandlingen. Til disse risikopatienter hører f.eks. patienter med tidligere caries, patienter med fastsiddende tandreguleringsudstyr eller tandprotese samt ældre patienter osv.

Fluoridieringsbehandlinger

Produktvalg afhænger af indikationen. Det anbefales f.eks. at anvende et produkt på gelbasis ved generelle fluoridieringsbehandlinger efter en professionel tandrensning. Det gør det muligt at arbejde under relativ tørlægning og med kort virketid. Et fluoridprodukt på lakbasis anvendes især, når bestemte steder skal styrkes og beskyttes med en høj dosis fluorid, f.eks. ved behandling af hypersensitiviteter.

fissurforsegling

Tyggefladen på en kindtand har særligt stor risiko for caries på grund af den specielle anatomi. Der udgår flere små tværfissurer fra en langsgående snoet fissur. Denne kontur, som er bygget til at være særligt funktionel i forhold til tyggefunktionen, giver især unge patienter problemer i forhold til mundhygiejne, da fissurerne heller ikke kan rengøres ved optimal tandbørstningsteknik. Fissurforsegling lukker effektivt denne indgangsport for bakterier. For at forhindre potentielle komplikationer, dvs. delvist tab af forseglingsmateriale, anbefales regelmæssig kontrol af forseglingen hver sjette måned.

Med Lunos® fluoridprodukter har vi muligheden for at lade vores patienter deltage aktivt i valg af smag. Ved "medbestemmelsen" føler patienterne sig mindre udleveret, hvilket ikke mindst fremmer adhærensen.

Sabrina Dogan

Tandplejer, tandlægepraktis Mauer

Yderligere skridt

Step 1: Diagnostik + rådgivning

VistaCam iX HD Smart er en stor hjælp ved dentale behandlinger og fremmer patienternes forståelse mhp. nødvendige behandlinger.

Mere herom

Step 2: Forberedende foranstaltninger, remotivation og instruktion

I starten af profylaksebehandlingen informeres patienten generelt om indhold, omfang og nytteværdi for den enkelte.

Mere herom

Step 3: Fjernelse af sub- og supragingivale belægninger

Sammenlignet med en behandling med klassiske håndinstrumenter har maskinelle metoder visse fordele i forbindelse med profylakse.

Mere herom

Step 4: Fjernelse af misfarvninger og polering

Der kan anvendes forskellige metoder til fjernelse af ekstrinsiske misfarvninger og til polering af overfladen.

Mere herom

Step 6: Recallplanlægning

En forfriskende, fugtig frottéklud som Lunos® Prophy-wellnesshåndklædet giver en behagelig afslutning.

Mere herom