Step 1 Diagnostik og rådgivning

VistaCam iX HD Smart – ny, forbedret optik og fremragende dybdeskarphed til brilliante billeder i HD

VistaCam iX HD Smart er en stor hjælp ved dentale behandlinger og fremmer patienternes forståelse mhp. nødvendige behandlinger. Kamerasystemet understøtter brugeren på pålidelig vis ved diagnose eller tidlig identifikation af caries samt ved visualisering af plak.

Enkel kommunikation under professionel tandrensning

Forklar patienterne anskueligt under den professionelle tandrensning, hvor de skal rengøre tænderne mere grundigt. Takket være fluorescensmetoden er det kun nødvendigt med Proof-skiftehovedet til visualisering af aflejringerne. Før/efter-optagelser tydeliggør nødvendigheden og nytten af den professionelle tandrensning. Multihovedkamerasystemet er virkelig et aktiv for enhver praksis under patientrådgivning og til at understøtte diagnosen.

Med premiummærket "Lunos®" har firmaet DÜRR DENTAL udviklet en meget gennemtænkt serie, som giver en højere grad af accept hos patienterne, og som er brugervenlig for mig som profylaksefagperson. De alsidige produkter og de afstemte arbejdsforløb overbeviser.

Anne Bastek

Tandplejer, Praksis for tandpleje Mauer

Alt, hvad en tandplejer kan begære! For at kunne omsætte en dental profylakseforanstaltning er den målrettet den enkelte patients behov, og for at den nemt kan anvendes af os behandlere har vi behov for profylakseartikler, som understøtter vores hverdag ude i praksis. Derfor vil jeg som aktiv tandplejer ikke undvære Lunos® produktserien.

Sabrina Dogan

Tandplejer, Praksis for tandpleje Mauer