Step 3: Fjernelse af sub- og supragingivale belægninger under særlig hensyntagen til den aktuelle COVID-19-pandemi

Sammenlignet med en behandling med klassiske håndinstrumenter har maskinelle metoder visse fordele i forbindelse med profylakse. Moderne ultralyds- og pulverstrålemetoder egner sig til det. Aktuelt er ultralydsmetoder dog at foretrække fremfor pulverstrålemetoder på grund af mindre aerosoldannelse.

Vector® Scaler og Vector® Paro Pro

Moderne ultralydsinstrumenter er en relativt skånsom behandlingsmetode, som letter brugeren i hverdagen. Vector® Scaler og Vector® Paro Pro er systemer, som egner sig til det, som har god ergonomi, er lette at håndtere og har optimal hygiejnebehandling.
 

MyLunos® pulver-vandstråle-apparat

Pulver-vandstråle-apparatet kan dårligt undværes i forbindelse med en professionel tandrensning. På grund af den udprægede aerosoldannelse ved denne metode skal der i disse coronatider være særlig opmærksomhed på korrekt sugeteknik og fuldstændig hygiejnebehandling af alle apparatets komponenter. Pulver-vandstråle-apparatet anvendes supragingivalt og/eller subgingivalt i henhold til den enkelte praksis' filosofi. MyLunos® giver stor behandlingsfrihed. Hvad enten det drejer sig om supragingival fjernelse af misfarvninger og bløde tandbelægninger...

… eller gingival rensning af rod- og implantatoverflader – hurtig udskiftning af dyserne sikrer et gnidningsfrit behandlingsforløb. En særlig fordel er hygiejneaspektet, for det samlede håndstykke og dets enkeltdele kan hygiejnebehandles fuldstændigt maskinelt. Det har stor betydning i øjeblikket. Grundlæggende handler det dog om altid at sørge for den rette arbejds- og patientsikkerhed.

Lunos® Profylaksepulver

Lunos® Profylaksepulver indeholder det innovative slibestof trehalose, som har de bedste renseegenskaber, skåner overfladen maksimalt, har en behagelig smag og skåner mundslimhinden. Profylaksepulveret Perio Combi kan anvendes både supra- og subgingivalt. Varianten Gentle Clean egner sig bedste til blød rengøring i det supragingivale område og findes i fire smagsvarianter.

Profylaksekanyle

Særligt vigtig i denne coronatid er en effektiv sugning. Det er muligt med profylaksekanylen fra DÜRR DENTAL, som har et drejeligt og fikserbart beskyttelsesskjold. Kanylen kan indstilles individuelt, og den kan derfor suge og holdes præcist i alle tandområder. Dermed beskyttes mundslimhinden optimalt, og spredningen af aerosoler rundt om patienten minimeres betydeligt. Protect-hjælpeluftindsugning sørger for maksimal beskyttelse mod refluks fra sugesystemet.

I over 15 år har jeg arbejdet med Vector®. Behandlingsresultaterne er klart bedre end ved standard-parodontalbehandling. Dette viser sig også tydeligt i den langsigtede kontrol.

Michael Schlamp

Tandlæge i praksissen "Zahnärzte im Bazaar" i Köln

Vores implantat- og UPT-patienter (understøttende parodontitisterapi) drager fordele af MyLunos® håndstykket og Lunos® Profylaksepulveret Perio Combi med trehalose til det subgingivale debridement. En stor fordel for vores kirurgiske praksis er det komplette, sterile håndstykkes hygiejnebehandling.

Ingrid Bantle

Tandplejer i fællespraksis mund-, kæbe - og ansigtskirurgi Stuttgart Dr. Meschenmoser og Dr. Bittner

Yderligere skridt

Step 1: Diagnostik + rådgivning

VistaCam iX HD Smart er en stor hjælp ved dentale behandlinger og fremmer patienternes forståelse mhp. nødvendige behandlinger.

Mere herom

Step 2: Forberedende foranstaltninger, remotivation og instruktion

I starten af profylaksebehandlingen informeres patienten generelt om indhold, omfang og nytteværdi for den enkelte.

Mere herom

Step 4: Fjernelse af misfarvninger og polering

Der kan anvendes forskellige metoder til fjernelse af ekstrinsiske misfarvninger og til polering af overfladen.

Mere herom

Step 5: Beskyttelse og styrkelse

Som en del af en professionel tandrensning bidrager fluorodiering betydeligt til beskyttelse mod caries.

Mere herom

Step 6: Recallplanlægning

En forfriskende, fugtig frottéklud som Lunos® Prophy-wellnesshåndklædet giver en behagelig afslutning.

Mere herom