Steg 3: Borttagning av sub- och supragingivala avlagringar med särskild hänsyn tagen till den aktuella covid-19-pandemin

Jämfört med en behandling med klassiska handhållna instrument erbjuder maskinmetoderna vissa fördelar inom profylaxen. Moderna ultraljudsmetoder samt pulverblästring är lämpliga för detta ändamål. För närvarande är dock ultraljudsmetoder att föredra framför pulverstrålemetoden, detta på grund av den lägre aerosolbildningen.

Vector® Scaler och Vector® Paro Pro

Modern ultraljudsinstrumentering är en relativt skonsam behandlingsmetod som underlättar det dagliga arbetet för användaren. Vector® Scaler respektive Vector® Paro Pro är system som är lämpliga för detta, vilka förenar mycket god ergonomi, enkel hantering och optimal beredbarhet.
 

My Lunos® pulver-vattenstråleenhet

Det är svårt att tänka dig professionell tandrengöring utan pulver-vattenstråleenheten. På grund av den uttalade aerosolbildningen måste särskild uppmärksamhet, särskilt i coronatider, ägnas åt korrekt sugningsteknik och en fullständig beredbarhet för alla enhetens komponenter. Beroende på filosofin på mottaningen används pulver.vattenstrålen supragingivallt och/eller subgingivalt. MyLunos® erbjuder största möjligt behandlingsfrihet. Vare sig det handlar om supragingival borttagning av missfärgningar och mjuk plackbeläggning...

... eller subgingival rengöring av rot- och implantatytor – tack vare snabbt byte av munstyckena möjliggörs ett smidigt behandlingsförlopp. En särskild fördel är den hygieniska aspekten, eftersom hela handstycket och dess enskilda delar kan beredas helt maskinellt. Detta är just nu av yttersta vikt. I princip måste dock ett lämpligt arbets- och patientskydd alltid säkerställas.

Lunos® profylaxpulver

Lunos®-profylaxpulvren innehåller den innovativa slipkroppen trehalos, som kombinerar de bästa rengöringsegenskaperna med maximalt ytskydd, har en behaglig smak och skyddar munslemhinnan. Profylaxpulvret Perio Combi kan användas både för såväl supra- som subgingival användning. Varianten Gentle Clean är idealisk för skonsam rengöring i det supragingivala området och finns i fyra smaker.

Profylaxkanyl

Effektiv sugning är särskilt viktigt i corona-tider. Detta gör profylaxkanylerna från DÜRR DENTAL möjligt med dess vrid- och fixerbara skyddssköld. Tack vare kanylens individuella justerbarhet kan varje tandområde sugas och hållas exakt. Munslemhinnan förblir därmed optimalt skyddad och aerosolutbredningen i patientmiljön minimeras avsevärt. Protect-sidoluftsinsläpp ger bästa möjliga skydd mot reflux ur sugsystemet.

Jag har arbetat med Vector® i över 15 år. Behandlingsresultaten är betydligt bättre än vid en standardmässig parodontalbehandling. Det visar sig även i långtidskontrollen.

Michael Schlamp

Tandläkare på praktiken "Zahnärzte im Bazaar" i Köln

Våra implantat- och SPT-patienter ha nytta av MyLunos®-handstycket och Lunos® Profylaxpulver Perio Combi med trehalos för subgingival debridering. Den helt sterila beredningen av handstycket är en stor fördel för vår kirurgiska praktik.

Ingrid Bantle

Tandhygienist i gemensamma praktiken Mund- , Kiefer – und Gesichtschirurgie Stuttgart Dr. Meschenmoser och Dr. Bittner

Ytterligare steg

Steg 1: Diagnostik + rådgivning

VistaCam iX HD Smart ger värdefull hjälp vid tandbehandlingar och främjar patientens förståelse för de behandlingsåtgärder som krävs.

Mer information

Steg 2: Förberedande åtgärder, remotivation och instruktion

I början av profylaxsessionen informeras patienten vanligtvis om innehåll, omfattning och nytta för individen.

Mer information

Steg 4: Borttagning av missfärgning och polering

För Borttagning av yttre missfärgning och polering av ytorna används i princip olika metoder.

Mer information

Steg 5: Skydd och förstärkning

Som del av den professionella tandrengöringen bidrar tillsättandet av fluor avsevärt till kariesskyddet.

Mer information

Step 6: Recallplanering

En uppfriskande, blötlagd frottéhandduk som Lunos® prophy-wellnessduken möjliggör en behaglig avslutning.

Mer information