Eftersom helheten räknas

Med Lunos® tillhandahåller DÜRR DENTAL ett exakt anpassat preventivt system för upprätthållande av allmän munhälsa samt prevention och behandling av paradontit och periimplantit. Lunos® öppnar som system alla möjligheter för de enskilda koncepten i modern tandvård och uppfattar de många enskilda stegen som vad de är: en enda helhet.

Steg 1: Diagnostik + rådgivning

VistaCam iX HD Smart ger värdefull hjälp vid tandbehandlingar och främjar patientens förståelse för de behandlingsåtgärder som krävs.

Mer information

Steg 2: Förberedande åtgärder, remotivation och instruktion

I början av profylaxsessionen informeras patienten vanligtvis om innehåll, omfattning och nytta för individen.

Mer information

Steg 3: Borttagning av sub- och supragingivala avlagringar med särskild hänsyn tagen till den aktuella covid-19-pandemin

Jämfört med en behandling med klassiska handhållna instrument erbjuder maskinmetoderna vissa fördelar inom profylaxen. Moderna ultraljudsmetoder samt pulverblästring är lämpliga för detta ändamål.

Mer information

Steg 4: Borttagning av missfärgning och polering med särskild hänsyn tagen till den aktuella covid-19-pandemin

För Borttagning av yttre missfärgning och polering av ytorna används i princip olika metoder. Pulver-vattenstråle-metoden samt polering med lämpliga polerpastor kan också användas försiktigt men effektivt.

Mer information

Steg 5: Skydd och förstärkning

Som del av den professionella tandrengöringen bidrar tillsättandet av fluor avsevärt till kariesskyddet. Dessutom kan det stoppa befintliga, initiala lesioner.

Mer information

Step 6: Recallplanering

Efter behandlingen går många patienter direkt tillbaka till arbetet. En uppfriskande, blötlagd frottéhandduk som Lunos® prophy-wellnessduken erbjuder en idealisk möjlighet till ansiktsrengöring efter profylaxbehandlingen och möjliggör en behaglig avslutning.

Mer information