Steg 1 Diagnostik och rådgivning

VistaCam iX HD Smart – ny, förbättrad optik och utmärkt djupskärpa för lysande bilder i HD

VistaCam iX HD Smart ger värdefull hjälp vid tandbehandlingar och främjar patientens förståelse för de behandlingsåtgärder som krävs. Kamerasystemet är ett pålitligt hjälpmedel vid diagnos eller ­tidig upptäckt av karies samt vid plackvisualisering.

Enkel kommunikation under den professionella tandrengöringen

Kommunicera tydligt till dina patienter under den professionella tandrengöringen var de ska rengöra mer noggrant. Tack vare fluorescensprocessen behöver du bara ett Proof-utbytbart huvud för att visualisera avlagringarna. Före- och efterbilderna förtydligar nödvändigheten av och mervärdet hos professionell tandrengöring för patienten. Multihuvud-kamerasystemet är en verklig tillgång för varje mottagning, både när det gäller patientkonsultation och diagnostiskt stöd.

Med premiummärket "Lunos®" har DÜRR DENTAL utvecklat en mycket sofistikerad serie. Patienterna gillar smaken och den är användarvänlig för mig som profylaxspecialist. Produktutbudet och de samordnade profylaxaarbetsflödena är övertygande.

Anne Bastek

Tandhygienist, praktik för odontologi Mauer

Allt en tandhygienist kan begära! För att kunna utföra en tandprofylaktisk åtgärd individuellt, behovsbaserat, på ett målinriktat sätt och på ett behagligt sätt för både patienter och för oss behandlare, behöver vi profylaktiska artiklar som stödjer oss i vardagen på mottagningen. Därför vill jag som praktiskt verksam tandhygienist inte vara utan Lunos®-produktserien.

Sabrina Dogan

Tandhygienist, praktik för odontologi Mauer

Ytterligare steg

Steg 2: Förberedande åtgärder, remotivation och instruktion

I början av profylaxsessionen informeras patienten vanligtvis om innehåll, omfattning och nytta för individen.

Mer information

Steg 3: Borttagning av sub- och supragingivala avlagringar

Jämfört med en behandling med klassiska handhållna instrument erbjuder maskinmetoderna vissa fördelar inom profylaxen.

Mer information

Steg 4: Borttagning av missfärgning och polering

För Borttagning av yttre missfärgning och polering av ytorna används i princip olika metoder.

Mer information

Steg 5: Skydd och förstärkning

Som del av den professionella tandrengöringen bidrar tillsättandet av fluor avsevärt till kariesskyddet.

Mer information

Step 6: Recallplanering

En uppfriskande, blötlagd frottéhandduk som Lunos® prophy-wellnessduken möjliggör en behaglig avslutning.

Mer information