Steg 5: Skydd och förstärkning

Tillsättande av fluor

Som del av den professionella tandrengöringen bidrar tillsättandet av fluor avsevärt till kariesskyddet. Dessutom kan det stoppa befintliga, initiala lesioner. Fluoridering bör integreras i profylaxbehandlingen, särskilt hos kariesaktiva patienter. Till dessa riskpatienter hör till exempel patienter med tidigare erfarenhet av karies, patienter med fast tandställning eller proteser samt äldre patienter, etc.

Fluorideringsåtgärder

Val av rätt produkt beror på indikationen. Det är till exempel tillrådligt att använda en gelbaserad produkt vid generella fluorideringsåtgärder efter den professionella tandrengöringen. Detta gör det möjligt att arbeta med relativ torrläggning och med korta exponeringstider. En fluoridprodukt baserad på lack används i synnerhet när enskilda ställen specifikt ska stärkas och skyddas med motsvarande hög dos fluorid, till exempel vid behandling av överkänslighet.

Fissurförsegling

På grund av sin speciella anatomi är tuggytan på en sidotand särskilt hotad av karies. Många små tvärgående fissurer utgår från en längsgående fissur. Denna relief, som är mycket funktionellt konstruerad för tuggfunktionen, orsakar problem med munhygienen, särskilt för unga patienter, eftersom fissurerna inte kan rengöras ens med optimal tandborstningsteknik. Fissurförseglingen försluter effektivt denna ingångport för bakterier. För att förhindra eventuella komplikationer, såsom partiella förluster av förseglingsmaterialet, rekommenderas regelbunden kontroll av förseglingen var sjätte månad.

Med Lunos® fluoridprodukter har vi möjligheten att låta våra patienter aktivt vara med och bestämma vid valet av smak. Genom "medbestämmanderätten" känner sig patienterna mindre utlämnade, vilket inte minst främjar efterlevnaden.

Sabrina Dogan

Tandhygienist, tandläkarpraktik Mauer

Ytterligare steg

Steg 1: Diagnostik + rådgivning

VistaCam iX HD Smart ger värdefull hjälp vid tandbehandlingar och främjar patientens förståelse för de behandlingsåtgärder som krävs.

Mer information

Steg 2: Förberedande åtgärder, remotivation och instruktion

I början av profylaxsessionen informeras patienten vanligtvis om innehåll, omfattning och nytta för individen.

Mer information

Steg 3: Borttagning av sub- och supragingivala avlagringar

Jämfört med en behandling med klassiska handhållna instrument erbjuder maskinmetoderna vissa fördelar inom profylaxen.

Mer information

Steg 4: Borttagning av missfärgning och polering

För Borttagning av yttre missfärgning och polering av ytorna används i princip olika metoder.

Mer information

Step 6: Recallplanering

En uppfriskande, blötlagd frottéhandduk som Lunos® prophy-wellnessduken möjliggör en behaglig avslutning.

Mer information