Fordi helheden betyder noget

DÜRR DENTAL tilbyder med Lunos® et præcist afstemt system til forebyggelse og opretholdelse af den generelle mundsundhed samt forebyggelse og behandling af parodontitis og periimplantitis. Lunos® åbner som system alle muligheder for individuelle koncepter i en moderne tandlægepraksis og forstår de mange enkeltskridt som det, de er: en helhed.

Step 1: Diagnostik + rådgivning

VistaCam iX HD Smart er en stor hjælp ved dentale behandlinger og fremmer patienternes forståelse mhp. nødvendige behandlinger.

Mere herom

Step 2: Forberedende foranstaltninger, remotivation og instruktion

I starten af profylaksebehandlingen informeres patienten generelt om indhold, omfang og nytteværdi for den enkelte.

Mere herom

Step 3: Fjernelse af sub- og supragingivale belægninger under særlig hensyntagen til den aktuelle COVID-19-pandemi

Sammenlignet med en behandling med klassiske håndinstrumenter har maskinelle metoder visse fordele i forbindelse med profylakse. Moderne ultralyds- og pulverstrålemetoder egner sig til det.

Mere herom

Step 4: Fjernelse af misfarvninger og polering under særlig hensyntagen til den aktuelle COVID-19-pandemi

Der kan anvendes forskellige metoder til fjernelse af ekstrinsiske misfarvninger og til polering af overfladen. Den bløde og alligevel effektive pulver-vandstråle-metode samt polering med dertil egnede polerpastaer kan anvendes.

Mere herom

Step 5: Beskyttelse og styrkelse

Som en del af en professionel tandrensning bidrager fluorodiering betydeligt til beskyttelse mod caries. Desuden kan den bremse eksisterende initiale læsioner.

Mere herom

Step 6: Recallplanlægning

Efter behandlingen går mange patienter direkte tilbage på arbejde. En forfriskende, fugtig frottéklud som Lunos® Prophy-wellnesshåndklædet er ideel til at rense ansigtet efter den profylaktiske behandling, hvilket giver en behagelig afslutning på behandlingen.

Mere herom