Bildgivning

DÜRR DENTAL originaltillbehör

Bäst i original

Från bildplatta till skyddsfodral: Placera tillbehören till din scanner för bildplattor på originalet. Detta skapar ett system där alla komponenter är perfekt samordnade. Detta möjliggör en lång livslängd för bildplattorna och en perfekt funktion för din scanner för bildplattor. Det optimala tillskottet: hållsystem och desinfektionsprodukter från DÜRR DENTAL.

 

VistaScan

Scanner för bildplattor från DÜRR DENTAL övertygar å ena sidan med beprövad teknik och enastående bildkvalitet och å andra sidan erbjuder många funktioner som märkbart ökar komforten, effektiviteten och säkerheten i den dagliga användningen.

VistaScan-bildplattor

VistaScan-skyddsfodral Plus

VistaCam

Kamerasystem från DÜRR DENTAL ger värdefull hjälp vid odontologiska behandlingar och ökar patientförståelse för dina behandlingsåtgärder. Kamerorna ger pålitligt stöd tack vare den smarta mekanismen med utbytbara huvuden: vid diagnos eller tidig upptäckt av karies samt vid plackvisualisering.

Till tillbehör

VistaRay

Tandläkare över hela världen förlitar sig på DÜRR DENTAL - även inom sensorteknik! Tillverkningen av sensorerna i Tyskland garanterar DÜRR DENTAL en jämn kvalitet och en hög diagnostisk fördel.

Till tillbehör