Bildgivning

VistaIntra DC – det intraorala röntgenröret från DÜRR DENTAL

Snabba, högkvalitativa bildresultat

VistaIntra har förprogrammerats på fabriken till exakt den strålningsdos som krävs för DÜRR DENTAL bildplattorna och sensorerna för varje tandregion. Den är redo för omedelbar användning och levererar perfekt exponerade bilder.

DC-teknik för minimerad stråldos

Den moderna DC-tekniken från VistaIntra säkerställer en hög repeterbarhet av röntgendosen och därmed en tillförlitligt hög bildkvalitet. Samtidigt minskar den patientdosen med mer än 25 % jämfört med konventionella växelströmsgeneratorer. Detta ökar säkerheten för dina patienter och medarbetare.

Enkelt handhavande, god ergonomi

Tack vare handtaget på röntgenhuvudet kan VistaIntra placeras bekvämt och exakt. Valet av tandregion är också extremt enkelt. Vid behov kan röntgenparametrarna finjusteras och en snabb förändring mellan två strålningsinställningar är möjlig, till exempel för bildplatta och sensor. Timerns tydliga symboler förbättrar dessutom arbetsflödet och minskar risken för fel.

Fördelar
Konstant

Med den konstanta strålningen minskar patientdosen med mer än 25 % jämfört med konventionella växelströmsgeneratorer

Enkel

Enkelt användningskoncept med god ergonomi för användaren

Exakt

Exakt inriktad med rätvinkel/parallellteknik

Pålitlig

Hög tillförlitlighet och lång livslängd för röntgenröret

Perfekt röntgen med system

Med VistaIntra erbjuder vi dig en högkvalitativ röntgenkälla för utmärkta intraorala bilder. Den glänser med sin exemplariska ergonomi och är perfekt anpassad till bildplattorna från DÜRR DENTAL. Från strålningskälla till röntgenfilmsframkallare, scannrar och sensorer till imaging-mjukvara, expertis och kvalitet från DÜRR DENTAL står alltid till ditt förfogande. Ett system från en enda källa som garanterar dig bästa bildresultat tack vare optimalt samspel.


Du kanske också är intresserad av

Bildplattsystem och rätvinklig hållare sats Color

Systemet möjliggör implementering av rätvinkel-/parallellteknik inom röntgendiagnostik.

Mer information

vistaray sensorteknik

Röntgenbilder snabbt, direkt och lysande!

Mer information

VistaScan Scanner för bildplattor

Scanner för bildplattor från DÜRR DENTAL. Kompakt, snabb och effektiv.

Mer information

Bildplattor

Bildplattorna kan vara exponeras flera 100 gånger och raderas igen.

Mer information

Programvara

VistaSoft Implant & Guide. Självförklarande och effektiv.

Mer information