Sugning

Torra V-sugsystem – Perfekt sugkraft för din mottagning

Sofistikerad teknik med övertygande sugkraft

DÜRR DENTALS torra sugsystem är extremt kraftfulla och går extremt jämnt. V-sugenheterna kallas torra system, eftersom de ämnen som sugs in på kort väg leds in i en separering och sedan, om så är lämpligt, in i en amalgamavskiljare. Dessa komponenter är integrerade i behandlingsenheten i din tandläkarmottagning. Till sugmotorn kommer endast torr luft.

Våra funktioner för bästa möjliga prestanda

Fördelar
Robust

Driftsäkerhet genom beprövad och robust teknik

Snabb

Full sugeffekt på några sekunder

Felsäker

Högkvalitativa, robusta drivmotorer

Hygienisk

Kraftfull intraoral sugning av spraydimma

Desinfektion och rengöring

Orotol® plus sugsystemsdesinfektion

Skumfritt flytande koncentrat för samtidig desinficering, rengöring, luktborttagning och skötsel av alla sugsystem och amalgamavskiljare. Säkerställ att din sugmotor behåller sitt värde med vår guldstandard.

Mer information

Garantiförlängning

5 års säkerhet

Med en garantiförlängning på fem år kan du säkerställa maximal prestanda och tillgänglighet hos dina DÜRR DENTAL-PRODUKTER till kalkylerbara driftskostnader. Garantiförlängningen är möjlig för nyinköpta enheter inom fyra veckor efter installationsdatum.

Mer information

Du kanske också är intresserad av

Kanyler

Ergonomiskt utformad, kantfri och därför extremt bekväm.

Mer information

Våta sugsystem

Våra VS-sugsystem är kraftpaket som kan lita på.

Mer information

Vakuumaggregat kombinerat med separering

VSA-system från DÜRR DENTAL – Sugning, separering och avskiljning.

Mer information