Sugning

Våta VS-sugsystem – Kraftfulla och kostnadseffektiva

Våta sugsystem från DÜRR DENTAL – har mer att erbjuda

DÜRR DENTAL VS-sugsystem är kraftpaket som du kan lita på. Du kan suga upp stora mängder vätska från upp till fyra användare samtidigt utan avbrott. Det integrerade tvåstegs-separeringssystemet förhindrar på ett säkert sätt att sekret och blodskum dras in i turbinkammaren. Kombinations-sugenhetens drivning löper jämnt, vibrationsfritt och säkert. Alla viktiga funktionselement är korrosionsskyddade och därigenom extremt hållbara.

Lönsam och platsbesparande

För VS-sugenheter kombineras sugning och separering centralt på en drivaxel. Detta är ekonomiskt och sparar utrymme.

Integrerat separeringssystem

Det integrerade tvåstegs-separeringssystemet förhindrar på ett säkert sätt att sekret och blodskum dras in i turbinkammaren.

Korrosionsskydd

Alla viktiga funktionselement är korrosionsskyddade och därigenom extremt hållbara.

"Flodvåg" perfekt rengöring av och hygien för rörledningssystemet

Den centrala installationen i en mottagning med flera rum ställer höga krav på rengöring av och hygien på rörledningssystemet. DÜRR DENTAL har utvecklat "flodvågen" – en flödesaccelerator. Den samlar upp avloppsvattnet från fontänskålen på ett sådant sätt att det svallvis sugs in av centralsugenheten. Därigenom eliminerar sugsystemet självständigt risken för avlagringar, lukt- och hygienproblem.

Fördelar
Robust

Driftsäkerhet genom beprövad och robust teknik

Snabb

Omedelbart vakuum på kanylen på grund av snabb uppstartstid

Felsäker

Högkvalitativa, robusta drivmotorer gör våra sugsystem felsäkra

Hygienisk

Kraftfull intraoral sugning av spraydimma minskar infektionsrisken

Desinfektion och rengöring

Orotol® plus sugsystemsdesinfektion

Skumfritt flytande koncentrat för samtidig desinficering, rengöring, luktborttagning och skötsel av alla sugsystem och amalgamavskiljare. Säkerställ att din sugmotor behåller sitt värde med vår guldstandard.

Mer information

Garantiförlängning

5 års säkerhet

Med en garantiförlängning på fem år kan du säkerställa maximal prestanda och tillgänglighet hos dina DÜRR DENTAL-PRODUKTER till kalkylerbara driftskostnader. Garantiförlängningen är möjlig för nyinköpta enheter inom fyra veckor efter installationsdatum.

Mer information

Du kanske också är intresserad av

Kanyler

Ergonomiskt utformad, kantfri och därför extremt bekväm.

Mer information

Torra sugsystem

Sofistikerad teknik med övertygande sugkraft – torra V-sugsystem från DÜRR DENTAL.

Mer information

Vakuumaggregat kombinerat med separering

VSA-system från DÜRR DENTAL – Sugning, separering och avskiljning

Mer information