Sugning

VSA-sugsystem – sugning, separering och avskiljning

Perfekt kombination i små utrymmen

VSA-system kombinerar vakuumgenerering och separering i en kompakt enhet. Oavsett om det handlar om en ny installation eller modernisering är den centrala sugningen och separeringen mer ekonomisk än torra system! På så vis minimeras exempelvis kostnaderna för extra separationsmaskiner eller undviks helt.

Plug & Play, tack vare förkonfigurerad konsol

Förkonfigurerad, kan monteras hängande eller stående utan att ta upp någon plats. Antingen som VSA 600 på vägg-/golvkonsol, eller som variant VSA 900 och VSA 1200 på Plug & Play-konsolen.

Tre komponenter i en enhet – VSA 300 S

Med VSA-teknik kombinerar DÜRR DENTAL komponenterna sugmotor, separering och amalgamavskiljare i en enhet på en axel och på liten yta – i VSA 300 S.

Fördelar
Robust

Driftsäkerhet genom beprövad och robust teknik

Snabb

Omedelbart vakuum på kanylen på grund av snabb uppstartstid

Felsäker

Hög skumtolerans tack vare tvåstegsseparering

Ekonomisk

Tack vare integrerad separering och avskiljning

Desinfektion och rengöring

Orotol® plus sugsystemsdesinfektion

Skumfritt flytande koncentrat för samtidig desinficering, rengöring, luktborttagning och skötsel av alla sugsystem och amalgamavskiljare. Säkerställ att din sugmotor behåller sitt värde med vår guldstandard.

Mer information

Garantiförlängning

5 års säkerhet

Med en garantiförlängning på fem år kan du säkerställa maximal prestanda och tillgänglighet hos dina DÜRR DENTAL-PRODUKTER till kalkylerbara driftskostnader. Garantiförlängningen är möjlig för nyinköpta enheter inom fyra veckor efter installationsdatum.

Mer information

Du kanske också är intresserad av

Kanyler

Ergonomiskt utformad, kantfri och därför extremt bekväm.

Mer information

Torra sugsystem

Sofistikerad teknik med övertygande sugkraft – torra V-sugsystem från DÜRR DENTAL.

Mer information

Våta sugsystem

DÜRR DENTAL VS-sugsystem är kraftpaket som du kan lita på.

Mer information