Tandvård

MyLunos® – pulver-vattenstråle-handstycket

Behändigt, mångsidigt, med strålkraft

Pulver-vattenstråle-handstycket MyLunos® bidrar med enkelhet, kraft och ergonomi när missfärgningar, avlagringar och biofilmer ska åtgärdas. Beroende på munstycke kan det användas supra- eller subgingivalt. Systemtanken följs konsekvent, från förberedelse, via användning i behandlingen och fram till beredningen. MyLunos® erbjuder hög flexibilitet och effektivitet, eftersom det utvecklades som system.

En för alla

För supra- och subgingival användning: tack vare snabbt byte av de båda munstyckena möjliggörs ett smidigt behandlingsförlopp.

Växelkammarprincipen

Extra lätt att byta tack vare bajonettlås – även under behandlingen. Arbetsavbrott eller prestandabortfall på grund av låg fyllnadsnivå är således uteslutna. Det är också möjligt att beroende på efterfrågan arbeta med olika pulver.

Många alternativ för beredningen

MyLunos® handstycke, pulverkammare och munstycken, inklusive alla inre armaturer, kan beredas fullständigt validerat för nästa användning, manuellt eller maskinellt i ultraljudsbad, autoklav, termodesinfektor eller i desinfektionskar.

Perfekt ergonomi

Optimal ergonomi beror på många faktorer: vikt, tyngdpunktsläge, material, form, haptik, mått. MyLunos® tar hänsyn till alla. Ytan är halksäker, formen perfekt anpassad till handen och spetsen kan vridas 360 grader. På så sätt erbjuder MyLunos® en god ergonomi.

Fördelar
Effektiv

Snabbt byte mellan de båda munstyckena ger ett smidigt behandlingsförlopp

Snabb

Växelkammarprincipen, extra lätt att växla

Ergonomiskt

Ergonomiskt handstycke, spetsen kan vridas 360 grader

Systematiskt

Tack vare den säkra ventillåsningen kan behållarna fyllas på i förskott och för varje variant av Lunos®-profylaxpulvret finns det en passande färg

Väl genomtänkt tandhälsa: förbrukningsmaterial för Lunos®-systemet

Våra implantat- och SPT-patienter drar nytta av MyLunos®-handstycket och Lunos® Profylaxpulver Perio Combi med trehalos för subgingival debridering. Den helt sterila beredningen av handstycket är en stor fördel för vår kirurgiska praktik.

Ingrid Bantle

Tandhygienist i gemensamma praktiken Mund- , Kiefer – und Gesichtschirurgie Stuttgart Dr. Meschenmoser och Dr. Bittner

Tillbehör

Snabbt byte: pulverkammare med förvaringsplats

På grund av den säkra ventillåsningen kan behållarna fyllas på i förskott. De smarta brickorna möjliggör flexibel påfyllning och lagring. Behållaren finns i fyra olika färger, som var och en står för en av de fyra varianterna av Lunos® profylaxpulver.

Mer information

Du kanske också är intresserad av

LUNOS® Profylaxpulver Gentle Clean

För supragingival, snabb och effektiv rengöring och avlägsnande av yttre missfärgning.

Mer information

LUNOS® Profylaxpulver Perio Combi

För subgingival och supragingival rengöring. Perfekt för underhållsbehandling.

Mer information

Perio-munstycke

Perio-munstycket är – precis som Supra-munstycket – hållbart och robust tack vare det högkvalitativa materialet.

Mer information

Lunos® Perio-spets

Den nya Perio-spetsen är extra smal och flexibel.

Mer information