Tandvård

Vector® förbrukningsmaterial

Vector® Fluid polish

Vector® Fluid polish är en suspension med hydroxylapatit, kalciumfosfat och frisk mintsmak. Den främjar smärtfri, minimalinvasiv rengöring av tand-, tandersättnings- och rotytor med Vector®-systemet. Särskilt tandköttsfickor och ej vidhäftande plack inuti dessa sköljs grundligt ur och biofilm samt subgingivala konkrement avlägsnas skonsamt. Dessutom minskar mängden bakterier och endotoxiner.

  • Främjar sub- och supragingival rengöring med Vector®-systemet och smärtfri behandling
  • Lämplig för rengöring av tand-, tandersättnings- och rotytor
  • Fri från animaliska ingredienser, gluten, laktos och fruktos

Vector® cleaner

Bruksfärdig lösning för borttagning av syrelösliga rester i slangsystemet och handstyckena i Vector®-systemet.

  • Intensivt rengörande
  • Mycket skonsam mot material
  • Innehåller anorganiska syror, tensider, korrosionsinhibitorer

Vector®/RinsEndo desinfektion

Bruksfärdig lösning för desinfektion av vätskekanalen i RinsEndo-handstycket och Vector®-slangledningarna.

  • Brett verkningsspektrum: baktericid, tuberkulocid, fungicid, begränsat virucid PLUS (virus med kapsid, som Vaccinia, inkl. HBV, HCV och HIV samt virus utan kapsid som adenovirus, polyomavirus SV 40, poliovirus, norovirus)
  • Mycket skonsam mot material
  • Verksamma ämnen: innehåller en snabbverkande kombination av alkoholer