Tandpleje

Vector® system: Behandlingsspektre - Alsidig og effektiv

Parodontalbehandling med Paro-håndstykket: Initialterapi

Det primære formål med den indledende behandling er en grundig fjernelse af biofilmen, de mineraliserede andele af biofilmen i form af tandsten samt glatning af rod-overfladen helt ned i tandlommerne. De mineraliserede bestanddele udløser ganske vist ikke en parodontal betændelse, men giver ideel grobund for en fornyet vækst af parodontale patogene bakterier. Med de indbyrdes præcist afstemte Paro-instrumenter af eksklusivt kirurgisk stål kan denne terapi udføres klinisk effektivt og med optimalt resultat. Fine partikler bestående af hydroxylapatit og calciumfosfat i Vector® Fluid polish understøtter rengøringen i kombination med Vector® systemet. Suspensionen reducerer overfølsomheden under behandlingen. Lommen skylles altid intensivt. Ved hjælp af hydrodynamiske effekter reduceres antallet af bakterier drastisk.


Behandlinsgsspektrum

Vector® systemet

Parodontalbehandling med Paro-håndstykket: Vedligeholdelsesbehandling (Recall)

Selv efter en grundig rensning af rodoverfladen vil der i løbet af få dage være fornyet forekomst af bakterier i de parodontale lommer. Derfor skal der efter den initiale behandling regelmæssigt udføres en vedligeholdelsesbehandling eller understøttende parodontitisbehandling (UPT (understøttende parodontitis-terapi)) for at forebygge fornyet infektion af lommerne. Tidsintervallerne mellem vedligeholdelsesbehandlingerne fastlægges individuelt for den enkelte patient. Vector®-systemet tilbyder til denne behandlingsform de ideelle instrumenter af fleksibelt kunststof samt kulfiberforstærkede sonder og profylaksecuretter. Derved er risikoen for at beskadige rodoverfladen eller faren for en utilsigtet vævstraumatisering meget lille. Via den ultralydsdynamiske, blide behandling med Vector® Paro eller Paro Pro i kombination med Vector® Fluid Polish fjernes biofilm. Ved hjælp af denne rengøring bliver overfladen glattere, hvilket kan hæmme fornyet forekomst af bakterier.


Tandpleje tænkt til ende: Forbrugsmaterialer til Lunos® systemet

Målrettet kraft mod periimplantitis

Et sundt implantat eller periimplantært blødvæv kræver regelmæssig og systematisk fjernelse af bakteriebelægninger og biofilm – præcis som ved profylakse i forbindelse med gingivitis og parodontitis. Implantater er omgivet af bakteriel plak. Det resulterer nødvendigvis i betændelsesagtige forandringer af blødvævet, hvilket i værste fald fører til tab af implantatet. Med det enestående Paro-håndstykke føler du konkrementer direkte på tanden. Gennem den enestående svingningsomdirigering kan kraften kontrolleres nøjagtigt – til ekstremt følsomt arbejde.
Resultatet: rene og glatte overflader uden irritation og uønsket substanstab på rod- og implantatoverflader. De kulfiberforstærkede kunststofinstrumenter blev specielt udviklet til den minimalinvasive, lukkede behandling af periimplantitis.