Tandvård

Vector®-principen – normgivande när det gäller smärtfri behandling

Vector®: Kraftfull med ultraljud

För över 20 år sedan utvecklade DÜRR DENTAL den unika svängningsomdirigeringen och satte med Vector®-systemet en ny standard när det gäller smärtfri, minimalinvasiv parodontitterapi. Den går ut på att ultraljudsenergin omdirigeras direkt i linjär riktning och instrumenten förflyttas parallellt mot rotens yta. Detta möjliggör ett vibrationsfritt arbete och integrering i kliniskt effektiva och minimalinvasiva behandlingskoncept.

Leds genom ringen

Vector® -principen avleder ultraljudsvibrationen på ett sätt som bildar en linjär fram- och tillbakagående rörelse. Grunden är en resonansring som tillfälligt deformeras av högfrekvensstimulering och sedan återgår till sitt utgångsläge. Genom dessa ultrasnabba formförändringar vänder resonansringen ultraljudsvibrationer 90° till en linjär instrumentrörelse. Då förflyttas instrumenten axiellt och parallellt med tandytan, vilket ger möjlighet till arbete utan vibrationer.

Enastående palpation

Med Vector® Paro kan du genomföra behandlingen helt med känseln. Den unika vibrationsvändningen ger användaren möjlighet att exakt styra det känsliga arbetet eftersom ultraljudsinstrumenten arbetar helt vibrationsfritt. Redan under behandlingen kan kvaliteten kontrolleras hos ytan som ska behandlas genom hög palperingskänslighet. Det möjliggörs av instrumentets linjära rörelse. Den garanterar optimalt arbete utan vibrationer och möjliggör samma nivå av palperingskontroll som med en diagnostisk sons. Eftersom instrumenten rör sig parallellt med rotens yta kan du arbeta kliniskt effektivt och atraumatiskt med Vector® Paro.

Vector® -systemet – kombinerar design och funktion

Behandlingsspektrum för Vector® -systemet – mångsidigt och effektivt

Brett användningsspektrum

Användningsspektrumet sträcker sig från avlägsnande av subgingival beläggning till avlägsnande av supragingival tandsten. Dessutom erbjuder systemet fördelar vid skötsel av implantat samt vid behandling av parodontit.

Förbrukningsmaterial

Smärtlåg behandling med Vector® Fluid polish

Minimalt invasiv rengöring med låg smärta av ytor på tand, tandersättning och rötter är möjligt med Vector®-systemet tack vare polerelementen i Vector® Fluid polish, som i ett och samma steg appliceras med Vector® Paro,avlägsnar biofilm och effektivt polerar ytan.

Mer information
Fördelar
Patientkomfort

Eftersom det handlar om en smärtfri behandling

Skonsamt

Bakteriemängden minskas, biofilm avlägsnas skonsamt och effektivt

Målinriktat

Parodontitens orsaker bekämpas målinriktat

Effektivt

Rengöring av rotens yta ned till botten av fickorna

Jag har arbetat med Vector® i över 15 år. Behandlingsresultaten är betydligt bättre än vid en standardmässig parodontalbehandling. Det visar sig även i långtidskontrollen.

Michael Schlamp

Tandläkare på praktiken "Zahnärzte im Bazaar" i Köln

Du kanske också är intresserad av

Vector® Cleaner

Bruksfärdig lösning för borttagning av syrelösliga rester.

Mer information

Vector®/RinsEndo desinfektion

Bruksfärdig lösning för desinfektion av Vector®-slangledningarna.

Mer information

Vector® Fluid polish

Vector® Fluid polish är en polerande vätska med ökad slipeffekt.

Mer information