Tandvård

Vector®-principen – normgivande när det gäller smärtfri behandling

Vector®: Kraftfull med ultraljud

För över 20 år sedan utvecklade DÜRR DENTAL den unika svängningsomdirigeringen och satte med Vector®-systemet en ny standard när det gäller smärtfri, minimalinvasiv parodontitterapi. Den går ut på att ultraljudsenergin omdirigeras direkt i linjär riktning och instrumenten förflyttas parallellt mot rotens yta. Detta möjliggör ett vibrationsfritt arbete och integrering i kliniskt effektiva och minimalinvasiva behandlingskoncept.

Leds genom ringen

Vector® -principen avleder ultraljudsvibrationen på ett sätt som bildar en linjär fram- och tillbakagående rörelse. Grunden är en resonansring som tillfälligt deformeras av högfrekvensstimulering och sedan återgår till sitt utgångsläge. Genom dessa ultrasnabba formförändringar vänder resonansringen ultraljudsvibrationer 90° till en linjär instrumentrörelse. Då förflyttas instrumenten axiellt och parallellt med tandytan, vilket ger möjlighet till arbete utan vibrationer.

Enastående palpation

Med Vector® Paro kan du genomföra behandlingen helt med känseln. Den unika vibrationsvändningen ger användaren möjlighet att exakt styra det känsliga arbetet eftersom ultraljudsinstrumenten arbetar helt vibrationsfritt. Redan under behandlingen kan kvaliteten kontrolleras hos ytan som ska behandlas genom hög palperingskänslighet. Det möjliggörs av instrumentets linjära rörelse. Den garanterar optimalt arbete utan vibrationer och möjliggör samma nivå av palperingskontroll som med en diagnostisk sons. Eftersom instrumenten rör sig parallellt med rotens yta kan du arbeta kliniskt effektivt och atraumatiskt med Vector® Paro.

Vector® -systemet – kombinerar design och funktion

Behandlingsspektrum för Vector® -systemet – mångsidigt och effektivt

Behandlingsspektrum med Vector® -handstycket

Vector® -handstycket med unik vibrationsvändning ger möjlighet till mycket skonsamma subgingivabehandlingar.

Behandlingsspektrum med Vector® -handstycket

Parodontalbehandling med Paro-handstycket: initialbehandling

Det väsentliga målet med initialbehandlingen är ett grundligt avlägsnande av biofilmen, den mineraliserade andelen av biofilmen i form av tandsten samt putsning av rotens yta ner till botten av fickorna. Även om de mineraliska beståndsdelarna inte utlöser en parodontal infektion utgör de en idealisk grogrund för ny tillväxt av parodontala patogener.

De perfekt anpassade Paro-instrumenten av högkvalitativt kirurgiskt stål gör att denna behandling kan utföras kliniskt effektivt och framgångsrikt. Rengöringen förstärks med fina partiklar av hydroxylapatit och kalciumfosfat i Vector® Fluid polish tillsammans med Vector® -systemet. Suspensionen minskar överkänsligheten under behandlingen. Fickan sköljs alltid intensivt. Tack vare hydrodynamiska effekter minskas antalet bakterier drastiskt.

Molarer

Även efter en grundlig rengöring av rotens yta kan det inom ett par dagar finnas ny förekomst av bakterier i de parodontala fickorna. Därför måste man utföra regelbunden underhållsbehandling eller stödjande parodontitterapi (SPT) efter initialbehandlingen, för att förebygga en ny infektion av fickorna. Tidsintervallen mellan underhållsbehandlingarna ska fastställas individuellt för varje patient.

Vector®-systemet erbjuder perfekta instrument av flexibel plast samt kolfiberförstärkta sonder och profylaxskrapor för denna behandlingsform. Det minimerar risken för skador på roten och oavsiktliga vävnadstrauman. Med Vector® Paro eller Paro Pro tillsammans Vector® Fluid polish avlägsnas biofilm skonsamt med dynamiskt ultraljud. Tack vare denna rengöring blir ytan blankare, vilket kan hämma ny förekomst av bakterier.

Framtänder

Ett sunt implantat eller periimplantär mjukvävnad kräver regelbundet och systematiskt avlägsnande av bakteriella beläggningar och biofilm – precis som vid profylax i samband med gingivit och parodontit. Implantat är omgivna av bakteriell plack. Här krävs regelbunden professionell rengöring. Annars uppstår inflammatoriska förändringar i mjukvävnaden som i värsta fall kan medföra implantatförlust.

Instrumenten Vector® Recall/Implant är särskilt avsedda för den här typen av behandling. De ger möjlighet till en tillförlitlig och skonsam rengöring av implantatytor utan skador. Instrumenten av speciella fiberarmerade material eller av plast som är specialanpassat för behandling av implantatytan är mycket effektiva för behandling av periimplantit.

Behandlingsspektrum med scalerhandstycket

Scalerhandstycket har 6 starka lysdioder för optimal sikt.

Behandlingsspektrum med scalerhandstycket

Mångsidig användning

Scalerhandstycket från Dürr Dental möjliggör professionell tandrengöring på högsta nivå. Särskilt smidiga instrument för supra- och subgingival användning möjliggör ett effektivt men ändå försiktigt avlägsnande av beläggningar.

Tack vare den piezokeramiska driften avlägsnas ansamlingar effektivt samtidigt som vävnadsstrukturer skonas maximalt. Scalerhandstycket kan delvis tas isär vilket klart förenklar såväl rengöring som desinficering.

En teknisk höjdpunkt

Förutom den moderna, tidlösa apparatdesignen och det ergonomiska Scaler-handstycket ger sex parallellkopplade högeffektslysdioder bästa möjliga belysning även i områden där det är svårt att se. Den steriliserbara ljusguiden utmärker sig genom sin långa livslängd och prisvärdhet.

Förbrukningsmaterial

Smärtlåg behandling med Vector® Fluid polish

Minimalt invasiv rengöring med låg smärta av ytor på tand, tandersättning och rötter är möjligt med Vector®-systemet tack vare polerelementen i Vector® Fluid polish, som i ett och samma steg appliceras med Vector® Paro,avlägsnar biofilm och effektivt polerar ytan.

Mer information
Fördelar
Patientkomfort

Eftersom det handlar om en smärtfri behandling

Skonsamt

Bakteriemängden minskas, biofilm avlägsnas skonsamt och effektivt

Målinriktat

Parodontitens orsaker bekämpas målinriktat

Effektivt

Rengöring av rotens yta ned till botten av fickorna

Jag har arbetat med Vector® i över 15 år. Behandlingsresultaten är betydligt bättre än vid en standardmässig parodontalbehandling. Det visar sig även i långtidskontrollen.

Michael Schlamp

Tandläkare på praktiken "Zahnärzte im Bazaar" i Köln

Du kanske också är intresserad av

Vector® Cleaner

Bruksfärdig lösning för borttagning av syrelösliga rester.

Mer information

Vector®/RinsEndo desinfektion

Bruksfärdig lösning för desinfektion av Vector®-slangledningarna.

Mer information

Vector® Fluid polish

Vector® Fluid polish är en polerande vätska med ökad slipeffekt.

Mer information