Profylaxe

Vector® Prinzip – měřítko v oblasti nebolestivé léčby

Vector®: síla v ultrazvuku

Před 20 lety vyvinula společnost DÜRR DENTAL unikátní technologii usměrňování oscilací a učinila díky produktu Vector® System důležitý krok pro vytvoření nového standardu v oblasti nebolestivé miniinvazivní parodontální léčby. Při ní je ultrazvuková energie usměrňována cíleně v lineárním směru a nástroje se pohybují paralelně k povrchu kořene. To umožňuje minimalizaci vibrací při práci a začlenění do klinicky efektivní koncepce minimálně invazivní terapie.

Kmity vedené kroužkem

Princip Vector® efektivně usměrňuje ultrazvukové oscilace, a vytváří tak lineární pohyb vzhůru a dolů. Ústředním prvkem je rezonanční kroužek, který se působením vysokofrekvenčních impulzů krátkodobě deformuje a posléze se opět vrátí do výchozího postavení. Touto ultrarychlou změnou tvaru převede rezonanční kroužek ultrazvukové oscilace o 90° na lineární pohyb nástroje. Nástroje se pak pohybují axiálně paralelně k povrchu zubu, a umožňují tak práci bez nežádoucího třesu.

Vynikající taktilní citlivost

S násadcem Vector® Paro se během ošetření můžete zcela spolehnout na svůj pocit. Jedinečné usměrňování oscilací totiž uživateli umožňuje velmi přesnou kontrolu jemné práce, jelikož ultrazvukové nástroje pracují zcela bez třesu. Už během ošetření se dá díky vysoké míře taktilní citlivosti kontrolovat kvalita ošetřovaného povrchu. Je to dáno lineárním pohybem nástroje. Ten zaručuje optimální práci bez třesu a umožňuje obdobnou míru kontroly jemné motoriky, na kterou jsme zvyklí u diagnostické sondy. Pohyb nástroje Vector® Paro paralelně s povrchem kořene umožňuje klinicky efektivní a atraumatickou léčbu.

Systém Vector® – souhra designu a funkce

Léčebné spektrum systému Vector® – všestranné a účinné

Léčebné spektrum s násadcem Vector®

Násadec Vector® jedinečným usměrňováním oscilací umožňuje obzvláště šetrné subgingivální ošetření.

Léčebné spektrum s násadcem Vector®

Parodontální ošetření s násadcem Paro: iniciální léčba

Stěžejním cílem iniciální léčby je důkladné odstranění biofilmu, částí biofilmu mineralizovaných v podobě zubního kamene a vyhlazení povrchu kořene až po dno kapsy. Mineralizované části sice nejsou původcem parodontálního zánětu, ale poskytují ideální živnou půdu pro nový růst parodontálních patogenů.

Tuto terapii lze klinicky efektivně a úspěšně provádět pomocí dokonale sladěných nástrojů Paro z kvalitní chirurgické oceli. Nejjemnější částečky hydroxylapatitu a fosforečnanu vápenatého v roztoku Vector® Fluid polish podporují v kombinaci se systémem Vector® čištění. Suspenze snižuje přecitlivělost během ošetření. Kapsa se vždy intenzivně propláchne. Hydrodynamické efekty vedou k razantnímu poklesu počtu bakterií.

Stoličky

I po opravdu důkladném čištění povrchu kořene dochází během několika málo dní k opětovnému osídlení parodontálních kapes bakteriemi. Proto je po iniciální léčbě nutné provádět pravidelnou profylaxi nebo také podpůrnou parodontální terapii, aby se zamezilo reinfekci kapes. Intervaly jednotlivých opakovaných sezení je pro každého pacienta třeba určit individuálně.

Vector® System nabízí pro tento způsob léčby ideální nástroje z flexibilního plastu a také sondy a profylaktické kyrety zesílené uhlíkovými vlákny. Tak je riziko poškození povrchu kořene nebo nebezpečí nechtěného poranění tkáně velice nízké. Díky šetrnému ošetření ultrazvukem pomocí násadce Vector® Paro nebo Paro Pro v kombinaci s přípravkem Vector® Fluid polish je biofilm odstraněn. Povrch je po tomto čištění hladší, což může zbrzdit opětovné osídlení bakteriemi.

Řezáky

Pro udržení zdraví implantátů, resp. periimplantární měkké tkáně je nanejvýš důležité pravidelné a systematické odstraňování bakteriálního plaku a biofilmu – přesně jako u profylaxe v souvislosti s gingivitidou a parodontitidou. Implantáty jsou obklopeny bakteriálním plakem. Pravidelné profesionální čištění má zde zásadní význam. Jinak dochází k zánětlivým změnám měkké tkáně, které mohou v nejhorším případě vést až ke ztrátě implantátu.

Speciálně pro tento typ léčby byly navrženy nástroje Vector® Recall/Implant. Umožňují spolehlivé a důkladné čištění povrchu implantátů, aniž by je poškodily. Nástroje ze speciálních vláknitých kompozitních materiálů a plastové nástroje vyrobené speciálně k ošetřování povrchu implantátů lze v léčbě periimplantitidy použít s prokázaným účinkem.

Léčebné spektrum s násadcem Scaler

Násadec scaleru je vybaven 6 výkonnými LED diodami pro optimální přehled.

Léčebné spektrum s násadcem Scaler

Mnohostranné využití

Násadec Scaler od společnosti Dürr Dental umožňuje profesionální čištění zubů na nejvyšší úrovni. Mimořádně gracilní nástroje pro supra- a subgingivální použití umožňují efektivní, a přesto jemné odstranění plaku.

Díky piezokeramickému pohonu jsou usazeniny odstraněny efektivně a s maximální šetrností vůči citlivým tkáňovým strukturám. Částečná rozložitelnost násadce Scaler umožňuje jeho velmi snadné čištění a dezinfekci.

Technický unikát

Kromě moderního, nadčasového designu přístroje a ergonomického násadce Scaler zajišťuje šest, paralelně zapojených, vysokovýkonných LED diod nejlepší možné osvětlení i v těžko přístupných místech. Sterilizovatelný světlovod se vyznačuje dlouhou životností a hospodárností.

Spotřební materiál

Nebolestivé ošetření s přípravkem Vector® Fluid polish

Díky lešticím komponentám přípravku Vector® Fluid polish, který je v jednom pracovním kroku aplikován násadcem Vector® Paro a během práce současně efektivně zbavuje povrch biofilmu a jemně jej vyhlazuje, podporuje a optimalizuje systém Vector® nebolestivé, minimálně invazivní čištění povrchu zubů, zubních náhrad a kořenů.

Více
Tento přístroj nabízí
Komfort pacienta

Protože se jedná o nebolestivou léčbu

Šetrný

Dochází k redukci bakterií, šetrnému a efektivnímu odstranění biofilmu

Cílený

Cílený boj proti příčinám parodontitidy

Efektivní

Čištění povrchu kořene až po dno kapsy

S produkty Vector® už pracuji více než 15 let. Kvalita ošetření je mnohem lepší než při standardním ošetření parodontózy. To je patrné i rámci dlouhodobé kontroly.

Michael Schlamp

Zubní lékař v zařízení „Zahnärzte im Bazaar“ v Kolíně nad Rýnem

To by Vás také mohlo zajímat

Vector® Cleaner

Hotový roztok pro odstraňování zbytků rozpustných v kyselinách.

Více

Dezinfekce Vector®/RinsEndo

Hotový roztok pro dezinfekci hadic Vector®.

Více

Vector® Fluid polish

Vector® Fluid polish je lešticí roztok se zvýšenou čisticí silou.

Více