Profylaxe

Vector® Prinzip – měřítko v oblasti nebolestivé léčby

Vector®: síla v ultrazvuku

Před 20 lety vyvinula společnost DÜRR DENTAL unikátní technologii usměrňování oscilací a učinila díky produktu Vector® System důležitý krok pro vytvoření nového standardu v oblasti nebolestivé miniinvazivní parodontální léčby. Při ní je ultrazvuková energie usměrňována cíleně v lineárním směru a nástroje se pohybují paralelně k povrchu kořene. To umožňuje minimalizaci vibrací při práci a začlenění do klinicky efektivní koncepce minimálně invazivní terapie.

Kmity vedené kroužkem

Princip Vector® efektivně usměrňuje ultrazvukové oscilace, a vytváří tak lineární pohyb vzhůru a dolů. Ústředním prvkem je rezonanční kroužek, který se působením vysokofrekvenčních impulzů krátkodobě deformuje a posléze se opět vrátí do výchozího postavení. Touto ultrarychlou změnou tvaru převede rezonanční kroužek ultrazvukové oscilace o 90° na lineární pohyb nástroje. Nástroje se pak pohybují axiálně paralelně k povrchu zubu, a umožňují tak práci bez nežádoucího třesu.

Vynikající taktilní citlivost

S násadcem Vector® Paro se během ošetření můžete zcela spolehnout na svůj pocit. Jedinečné usměrňování oscilací totiž uživateli umožňuje velmi přesnou kontrolu jemné práce, jelikož ultrazvukové nástroje pracují zcela bez třesu. Už během ošetření se dá díky vysoké míře taktilní citlivosti kontrolovat kvalita ošetřovaného povrchu. Je to dáno lineárním pohybem nástroje. Ten zaručuje optimální práci bez třesu a umožňuje obdobnou míru kontroly jemné motoriky, na kterou jsme zvyklí u diagnostické sondy. Pohyb nástroje Vector® Paro paralelně s povrchem kořene umožňuje klinicky efektivní a atraumatickou léčbu.

Systém Vector® – souhra designu a funkce

Léčebné spektrum systému Vector® – všestranné a účinné

Široké aplikační spektrum

Aplikační spektrum sahá od odstranění subgingiválního plaku až po odstranění supragingiválního zubního kamene. Systém lze kromě toho výhodně aplikovat při ošetřování implantátů a léčbě parodontózy.

Spotřební materiál

Nebolestivé ošetření s přípravkem Vector® Fluid polish

Díky lešticím komponentám přípravku Vector® Fluid polish, který je v jednom pracovním kroku aplikován násadcem Vector® Paro a během práce současně efektivně zbavuje povrch biofilmu a jemně jej vyhlazuje, podporuje a optimalizuje systém Vector® nebolestivé, minimálně invazivní čištění povrchu zubů, zubních náhrad a kořenů.

Více
Tento přístroj nabízí
Komfort pacienta

Protože se jedná o nebolestivou léčbu

Šetrný

Dochází k redukci bakterií, šetrnému a efektivnímu odstranění biofilmu

Cílený

Cílený boj proti příčinám parodontitidy

Efektivní

Čištění povrchu kořene až po dno kapsy

S produkty Vector® už pracuji více než 15 let. Kvalita ošetření je mnohem lepší než při standardním ošetření parodontózy. To je patrné i rámci dlouhodobé kontroly.

Michael Schlamp

Zubní lékař v zařízení „Zahnärzte im Bazaar“ v Kolíně nad Rýnem

To by Vás také mohlo zajímat

Vector® Cleaner

Hotový roztok pro odstraňování zbytků rozpustných v kyselinách.

Více

Dezinfekce Vector®/RinsEndo

Hotový roztok pro dezinfekci hadic Vector®.

Více

Vector® Fluid polish

Vector® Fluid polish je lešticí roztok se zvýšenou čisticí silou.

Více