Tandpleje

Vector® Princip – Målestok ved smertesvag Therapie®

Vector®: Kraftfuld med ultralys

For over 20 år siden udviklede DÜRR DENTAL den unikke svingningsomdirigering og satte nye standarder med Vector® System, når det drejer sig om smertesvag, minimalinvasiv parodontitisterapi. I den forbindelse bliver ultralydenergi målrettet omdirigeret i den lineære retning, og instrumenterne bevæges parallelt med rodoverfladen. Dette muliggør arbejde med lave rystelser og integration i et klinisk effektivt og minimalt invasivt terapikoncept.

Styring ved hjælp af ringen

Vector® princippet omformer ultralydsvingning og danner deraf en lineær op- og nedadgående bevægelse. Det væsentlige element er en resonansring, der kortvarigt bliver deformeret som følge af stimulation med høj frekvens, og derefter vender tilbage til den oprindelige position. Vha. denne lynhurtige formændring omdanner resonansringen ultralydsvingninger til en lineær instrumentbevægelse med 90°. I den forbindelse bevæger sig instrumenterne aksialt og parallelt ift. tandoverfladen og muliggør på den måde arbejde uden vibrationer.

Fremragende aftastningssensibilitet

Med Vector® Paro kan du stole helt og holdent på din intiution under behandlingen. Det skyldes, at den enestående omdannelse af svingningerne gør det muligt for brugeren at kontrollere det yderst sensitive arbejde eksakt, eftersom ultralydinstrumenterne arbejder uden vibrationer. Allerede under behandlingen kan kvaliteten af den overflade, der skal behandles, kontrolleres vha. en yderst høj aftastningssensibilitet. Dette muliggøres vha. instrumentets lineære bevægelse. Den garanterer optimalt arbejde uden vibrationer og sørger for en aftastningskontrol, som kan sammenlignes med den, som man er vant til fra diagnosesonden. Eftersom instrumenterne bevæger sig parallelt ift. rodoverfladen, er det muligt at udføre terapien klinisk effektivt med Vector® Paro uden at der opstår traumer.

Vector® systemet – Synergi mellem design og funktion

Behandlingsspektrum Vector® system – Alsidigt og effektivt

Behandlingsspektrum med Vector® håndstykket

Vector® håndstykket med enestående omdannelse af svingninger muliggør en særlig skånende subgingival behandling.

Behandlingsspektrum med Vector® håndstykket

Parodontalbehandling med Paro-håndstykket: Initialterapi

Det primære formål med den indledende behandling er en grundig fjernelse af biofilmen, de mineraliserede andele af biofilmen i form af tandsten samt glatning af rod-overfladen helt ned i tandlommerne. De mineraliserede bestanddele udløser ganske vist ikke en parodontal betændelse, men giver ideel grobund for en fornyet vækst af parodontale patogene bakterier.

Med de indbyrdes præcist afstemte Paro-instrumenter af eksklusivt kirurgisk stål kan denne terapi udføres klinisk effektivt og med optimalt resultat. Fine partikler bestående af hydroxylapatit og calciumfosfat i Vector® Fluid polish understøtter rensningen i kombination med Vector® systemet. Suspensionen reducerer overfølsomheden under behandlingen. Lommen skylles altid intensivt. Ved hjælp af hydrodynamiske effekter reduceres antallet af bakterier drastisk.

Kindtænder

Selv efter en grundig rensning af rodoverfladen vil der i løbet af få dage være fornyet forekomst af bakterier i de parodontale lommer. Derfor skal der efter den initiale behandling regelmæssigt udføres en vedligeholdelsesbehandling eller understøttende parodontitisbehandling (UPT (understøttende parodontitis-terapi)) for at forebygge fornyet infektion af lommerne. Tidsintervallerne mellem vedligeholdelsesbehandlingerne fastlægges individuelt for den enkelte patient.

Vector®-systemet tilbyder til denne behandlingsform de ideelle instrumenter af fleksibelt kunststof samt kulfiberforstærkede sonder og profylaksecuretter. Derved er risikoen for at beskadige rodoverfladen eller faren for en utilsigtet traumatisering af væv meget lille. Ved hjælp af den ultralyddynamiske, skånende behandling med Vector® Paro eller Paro Pro i kombination med Vector® Fluid polish bliver biofilm fjernet. Ved hjælp af denne rengøring bliver overfladen glattere, hvilket kan hæmme fornyet forekomst af bakterier.

Fortænder

Et sundt implantat eller periimplantært blødvæv kræver regelmæssig og systematisk fjernelse af bakteriebelægninger og biofilm – præcis som ved profylakse i forbindelse med gingivitis og parodontitis. Implantater er omgivet af bakteriel plak. Her er en regelmæssig professionel rensning vigtig. Ellers kan der opstå betændelsesagtige forandringer af blødvævet, hvilket i værste fald fører til tab af implantatet.

Vector® Recall/Implant instrumenter er udviklet særligt til denne type terapi. Den muliggør en pålidelig og grundig rensning af implantatoverfladen uden at beskadige den. Instrumenter af særlige fiberkompositmaterialer såvel som plastikstrumenter, som er fremstillet særskilt til behandlingen af implantatoverfladen, kan anvendes effektivt under behandlingen af periimplantitis.

Behandlingsspektrum med Scaler håndstykket

Scaler-håndstykket er udstyret med 6 effektive LED’er for at opnå et optimalt overblik.

Behandlingsspektrum med Scaler håndstykket

Kan anvendes på mange måder

Scaler håndstykket fra Dürr Dental gør professionel tandrensning på højeste niveau muligt. Særligt grasiøse instrumenter til supra- og subgingival anvendelse gør en effektiv og samtidig skånsom fjernelse af belægninger mulig.

Vha. den piezokeramiske aktuator bliver aflejringer fjernet effektivt, og samtidigt bliver følsomme vævsstrukturer beskyttet så godt som muligt. Scaler-håndstykket kan delvist skilles ad, hvilket gør rengøring og desinfektion ekstra let.

Teknisk set et highlight

Udover det moderne, tidløse udstyrs-design og det ergonomiske Scaler håndstykke muliggør seks parallelkoblede LED's med høj effekt den bedst mulige belysning selv i forbindelse med svært tilgængelige områder. Det karakteristiske ved den steriliserbare lysleder er den lange levetid og den økonomiske anvendelse.

Forbrugsmaterialer

Behandling med Vector® Fluid polish uden smerter

Den smertefrie, minimalt invasive rensning af tand-, protese- og rodoverflader med Vector®-systemet bliver understøttet og optimeret vha. rensning bestanddele i Vector® Fluid polish, som bliver påført under den samme arbejdsprocedure vha. Vector® Paro, som fjerner biofilm fra overfladen effektivt og udglatter denne forsigtigt under arbejdet.

Mere herom
Afgørende egenskaber
Patientkomfort

Da det handler om smertesvag terapi

Skånsomt

Bakterier reduceres, biofilm fjernes forsigtigt og effektivt

Målrettet

Årsager til paradentose bekæmpes målrettet

Effektiv

Rengøring af rodoverflader helt ned til lommefundussen

I over 15 år har jeg arbejdet med Vector®. Behandlingsresultaterne er klart bedre end ved standard-parodontalbehandling. Dette viser sig også tydeligt i den langsigtede kontrol.

Michael Schlamp

Tandlæge i praksissen "Zahnärzte im Bazaar" i Köln

Dette kunne også interessere dig

Vector® Cleaner

Brugsklar opløsning til at fjerne syreopløselige rester.

Mere herom

Vector®/RinsEndo Desinfektion

Brugsklar opløsning til desinfektion af Vector®-slangerne.

Mere herom

Vector® Fluid polish

Vector® Fluid polish er en polerende væske med øget slibeeffekt.

Mere herom