Tandpleje

Vector® Princip – Målestok ved smertesvag Therapie®

Vector®: Kraftfuld med ultralys

For over 20 år siden udviklede DÜRR DENTAL den unikke svingningsomdirigering og satte nye standarder med Vector® System, når det drejer sig om smertesvag, minimalinvasiv parodontitisterapi. I den forbindelse bliver ultralydenergi målrettet omdirigeret i den lineære retning, og instrumenterne bevæges parallelt med rodoverfladen. Dette muliggør arbejde med lave rystelser og integration i et klinisk effektivt og minimalt invasivt terapikoncept.

Styring ved hjælp af ringen

Vector® princippet omformer ultralydsvingning og danner deraf en lineær op- og nedadgående bevægelse. Det væsentlige element er en resonansring, der kortvarigt bliver deformeret som følge af stimulation med høj frekvens, og derefter vender tilbage til den oprindelige position. Vha. denne lynhurtige formændring omdanner resonansringen ultralydsvingninger til en lineær instrumentbevægelse med 90°. I den forbindelse bevæger sig instrumenterne aksialt og parallelt ift. tandoverfladen og muliggør på den måde arbejde uden vibrationer.

Fremragende aftastningssensibilitet

Med Vector® Paro kan du stole helt og holdent på din intiution under behandlingen. Det skyldes, at den enestående omdannelse af svingningerne gør det muligt for brugeren at kontrollere det yderst sensitive arbejde eksakt, eftersom ultralydinstrumenterne arbejder uden vibrationer. Allerede under behandlingen kan kvaliteten af den overflade, der skal behandles, kontrolleres vha. en yderst høj aftastningssensibilitet. Dette muliggøres vha. instrumentets lineære bevægelse. Den garanterer optimalt arbejde uden vibrationer og sørger for en aftastningskontrol, som kan sammenlignes med den, som man er vant til fra diagnosesonden. Eftersom instrumenterne bevæger sig parallelt ift. rodoverfladen, er det muligt at udføre terapien klinisk effektivt med Vector® Paro uden at der opstår traumer.

Vector® systemet – Synergi mellem design og funktion

Behandlingsspektrum Vector® system – Alsidigt og effektivt

Bredt anvendelsesspektrum

Anvendelsesspektret rækker lige fra subgingival fjernelse af belægninger til supragingival fjernelse af tandsten. Derudover byder systemet på fordele ved pleje af implantater og ved behandlingen af parodontitis.

Forbrugsmaterialer

Behandling med Vector® Fluid polish uden smerter

Den smertefrie, minimalt invasive rensning af tand-, protese- og rodoverflader med Vector®-systemet bliver understøttet og optimeret vha. polerende bestanddele i Vector® Fluid polish, som bliver påført under den samme arbejdsprocedure vha. Vector® Paro, som fjerner biofilm fra overfladen effektivt og udglatter denne forsigtigt under arbejdet.

Mere herom
Afgørende egenskaber
Patientkomfort

Da det handler om smertesvag terapi

Skånsomt

Bakterier reduceres, biofilm fjernes forsigtigt og effektivt

Målrettet

Årsager til paradentose bekæmpes målrettet

Effektiv

Rengøring af rodoverflader helt ned til lommefundussen

I over 15 år har jeg arbejdet med Vector®. Behandlingsresultaterne er klart bedre end ved standard-parodontalbehandling. Dette viser sig også tydeligt i den langsigtede kontrol.

Michael Schlamp

Tandlæge i praksissen "Zahnärzte im Bazaar" i Köln

Dette kunne også interessere dig

Vector® Cleaner

Brugsklar opløsning til at fjerne syreopløselige rester.

Mere herom

Vector®/RinsEndo Desinfektion

Brugsklar opløsning til desinfektion af Vector®-slangerne.

Mere herom

Vector® Fluid polish

Vector® Fluid polish er en polerende væske med øget slibeeffekt.

Mere herom