Tandpleje

Vector® Princip – Målestok ved smertesvag Therapie®

Vector® Paro og Vector® Scaler: Kraftfuld med ultralys: Kraftfuld med ultralyd

For over 20 år siden udviklede DÜRR DENTAL den unikke svingningsomdirigering og satte nye standarder med Vector® System, når det drejer sig om smertesvag, minimalinvasiv parodontitisterapi. I den forbindelse bliver ultralydenergi målrettet omdirigeret i den lineære retning, og instrumenterne bevæges parallelt med rodoverfladen. Dette muliggør arbejde med lave rystelser og integration i et klinisk effektivt og minimalt invasivt terapikoncept.

Vector®-princippet

Lineær omdirigering af ultralydsdynamikken i Paro-håndstykket. Instrumentbevægelser aksialt parallelt med rodoverfladen. Gør det muligt at arbejde uden rystelser.

Glat og ren

Skånsom fjernelse af biofilm og aflejringer, reduktion af bakterier. Skaber glatte og rene overflader.

Bredt anvendelsesspektrum

Anvendelsesspektret rækker lige fra subgingival fjernelse af belægninger til supragingival fjernelse af tandsten. Derudover byder systemet på fordele ved pleje af implantater og ved behandlingen af parodontitis.

[Translate to Danish:]
Afgørende egenskaber
Patientkomfort

Da det handler om smertesvag terapi

Skånsomt

Bakterier reduceres, biofilm fjernes forsigtigt og effektivt

Målrettet

Årsager til paradentose bekæmpes målrettet

Effektiv

Rengøring af rodoverflader helt ned til lommefundussen

I over 15 år har jeg arbejdet med Vector®. Behandlingsresultaterne er klart bedre end ved standard-parodontalbehandling. Dette viser sig også tydeligt i den langsigtede kontrol.

Michael Schlamp

Tandlæge i praksissen "Zahnärzte im Bazaar" i Köln

Dette kunne også interessere dig

Vector® Fluid polish

Vector® Fluid polish er en polerende væske med øget slibeeffekt.

Mere herom

Toolkit til Vector® Paro

Instrumentboks til 5 Paro-instrumenter.

Mere herom

Toolkit Recall/Implant

Instrumentboks til 4 Recall-instrumenter.

Mere herom

Vector® Cleaner

Brugsklar opløsning til at fjerne syreopløselige rester.

Mere herom

Vector®/RinsEndo Desinfektion

Brugsklar opløsning til desinfektion af Vector®-slangerne.

Mere herom