Sugning

Kanylprogrammet från Dürr Dental

 Tystare och säkrare kan kanyler inte vara

Med rätt kanyler kan du effektivt reducera bakteriebelastade aerosoler. DÜRR DENTALS kraftfulla kanylprogram skyddar hela teamet på mottagningen. De grundläggande kvalitetsegenskaperna är desamma för alla kanyler från DÜRR DENTAL: de är ergonomiskt formade, kantfria och därmed extremt bekväma för både patienten och användaren. Samtidigt stödjer den användaren i en optimal hållteknik. Alla kanyler är mycket effektiva vid extraktion av saliv, blod och mikropartiklar från patientens mun och är därför lämpliga för alla specialiteter och användningsområden.

Mot reflux: universalkanyl Protect

Sidoluftsinsläpp kan förhindra att det vid "sugning" av kanylerna uppstår ett returflöde* av kontaminerat sekret från sugsystemet. Universalkanylen Protect saknar hörn och kanter och orsakar inga tryckställen.

* Se meddelande från kommissionen för sjukhushygien och infektionsförebyggande vid Robert Koch-institutet om "Infektionsprävention in der Zahnheilkunde – Anforderungen an die Hygiene", Kapitel 5.2, publicerad i Bundesgesundheitsblatt 4/2006 (Springer-Verlag, Heidelberg)

För vuxna: universalkanyl

DÜRR DENTAL universalkanyler är extra tysta. Vid en studie utförd av Fraunhofer-institutet låg den registrerade ljudnivån klart under nivån för jämförbara konkurrenter. De erbjuder således en kontrollerad tyst uppsugning av spraydimma. Och det utan att orsaka tryckställen.

För barn: universalkanyl Petito

Till barn behöver man en mycket funktionell kanyl som möjliggör en ergonomisk behandling. Universalkanylen Petito är mindre än universalkanylen och ger bästa möjliga skydd mot reflux från sugsystemet med Protect sidoluftsinsläpp. Även den saknar hörn och kanter och orsakar inga tryckställen.

Kirurgiska sugkanyler för engångsbruk

Kirurgiska engångskanyler i diameter 2,5 mm och en kanyllängd på ca 17 cm. Kanylen har en spets med integrerade Protect-sidoluftsinsläpp. Dessa erbjuder bästa möjliga skydd mot reflux från sugsystemet. Kanylerna är separat sterilt förpackade.

Aerosolkanyler: Upp till 2 gånger högre aerosolupptagning

Endast hos DÜRR DENTAL: En speciellt utvecklad vrid- och fixerbar skyddsplåt möjliggör en ökad aerosolupptagning och en särskilt effektiv, ergonomisk sugning vid profylaxbehandling med pulverblästrar.

Slanghållare

Slanghållarnas utrustning i tandvårdsklinikerna varierar beroende på behandlingsfokus, personlig sugteknik och hantering. Tack vare den modulära konstruktionen är DÜRR DENTAL slanghållare Comfort individuellt utbyggbar och utformad för upp till fem olika komponenter.

Du kanske också är intresserad av

Rengöring & desinfektion

Daglig rengöring och desinfektion är nödvändig för att bibehålla värdet på din sugmotor.

Mer information

Torra sugsystem

Sofistikerad teknik med övertygande sugkraft – torra V-sugsystem från DÜRR DENTAL.

Mer information

Våta sugsystem

DÜRR DENTAL VS-sugsystem är kraftpaket som du kan lita på.

Mer information

Vakuumaggregat kombinerat med separering

VSA-system från DÜRR DENTAL – Sugning, separering och avskiljning.

Mer information