Zobrazovací systémy

Vyvolání filmu

Dokonalé zpracování filmu

S vyvolávacími automaty DÜRR DENTAL dosáhnete konstantní kvality obrazu i při vyvolávání filmu. Použití přístrojů je snadné a bezpečné. Tím zásadním rozdílem je zde preciznost zpracování filmu.

XR 24 Pro

Vyvolávání všech dentálních filmů a formátů. Profesionální navigace v menu na stisknutí tlačítka. Procesně řízený postup vyvolávání zaručuje optimální kvalitu obrazu.

  • usnadněný servis zjištěním přístrojových dat na stisknutí tlačítka
  • snadná a časově úsporná obsluha
  • plovoucí víka zvyšují dobu účinnosti chemikálií
  • technika máčecí vany zajišťuje trvalou kvalitu obrazu díky zamezení vykrystalizování chemikálií
  • rozsáhlé příslušenství, např. předsádky pro práci při denním světle, regenerační jednotka a sběrná nádoba a také rentgenová chemie a čisticí sada

Technické údaje

 

Periomat Plus

Vyvolávací automat pro intraorální rentgenové filmy. S přípravkem Dürr Periomat Intrachemie vyvolá až osm filmů za pouhých pět minut.

  • klapka pro ruční vyvolávání v temné komoře
  • endofilmy se snímky kořenového kanálku, které slouží pro kontrolu a nemusí se archivovat, lze velmi čistě ponořit do lázně pomocí pinzety
  • monitorování teploty: blikáním hlavního vypínače přístroj signalizuje, že ještě není dosaženo vyvolávací teploty; svítí-li světlo trvale, lze začít s vyvoláváním
  • snadné vyjmutí lázně pro čistou výměnu chemikálií

Technické údaje