Hygien

Hygojet – desinfektion, rengöring och skötsel i labbet

Labbhygien från DÜRR DENTAL – säkert och ekonomiskt

Avtryck och tandtekniska arbetsstycken som kommer från patientens munhåla är alltid kontaminerade med saliv och ofta med blod och sekret. För att förhindra infektioner ser Hygojet från DÜRR DENTAL till att göra avtrycken helt hygieniska.

Bakteriefritt och exakt

Hygojet är ett slutet system som fungerar som desinfek­tionssluss. Alla tekniska och kemiska komp­onenter är anpassade till varandra för att garantera en tillförlitlig desinfektion och rengöring. Hygojet motsvarar därmed yrkesförbundens föreskrifter TRBA 250 och DGUV Inf. 203­021. Korsinfektioner förhindras, lukter förebyggs.

Fördelar:
Säker

Det slutna systemet förhindrar korskontaminering

Ekonomisk

Sparsam vid användningen – endast 10 ml MD 520 per avtryck

Effektiv

Upp till 6 avtryck rengörs, desinficeras och torkas på bara 12 minuter

Mycket effektiv

MD 520: bruksfärdig lösning för samtidig desinfektion och rengöring av alla vanliga avtrycksmaterial

Hygien

MD 520 avtrycksdesinfektion

Avtrycksdesinfektionsmedlet MD 520 uppfyller de höga kraven på desinfektion och rengöring. Det be­prövade preparatet är en mycket effektiv, formaldehydfri bruksfärdig lösning för samtidig desinfektion och rengöring av alla vanliga avtrycksmaterial.

Mer information

Gör systemet komplett!

MD 530 Cementborttagare och protesrengörare

Bruksfärdig lösning för borttagning av cement, tandsten, rökfläckar, oxidskikt.

Mer information

MD 535 gipsborttagare

Bruksfärdig lösning för borttagning av gips och alginat.

Mer information

Hygobox

Robust, stabil transport- och desinfektionsbox som rymmer upp till 3 liter.

Mer information

Desinfektionsburk

Upp till två avtryck kan desinficeras och rengöras samtidigt.

Mer information

Handske

Handsken av nitril täcker underarmen upp till armbågen.

Mer information