Sugning

Kirurgiska sugenheter från DÜRR DENTAL

Perfekt för användning vid mun-, käk- och ansiktskirurgi och implantologi

I motsats till konventionella dentala sugsystem, vars huvuduppgift, förutom att avlägsna saliv och sekret, är att extrahera förorenad spraydimma (aerosol) från behandlingsmiljön, ställs andra krav på sugenheten vid mun- och käk-kirurgi. Den exakta borttagningen av större mängder blod, vävnads-, dentin- och benrester med den kirurgiska kanylen kräver ett högre undertryck och en kraftfull pump.

Kraftfull och tystgående

Under operationen gäller full koncentration på patienten. Behandlingsteamet kan förlita sig på fungerande system. Med våra enheter blir det äntligen lugn och ro under behandlingen. Deras tysta kraftutveckling har en lugnande effekt på patienterna och underlättar teamets koncentration på själva uppgiften.

Kirurgiska sugkanyler

Smala kanyler för kirurgiskt ingrepp, vilka på grund av sin form ändå är lämpliga för stora mängder blod.

Flexibel drift tack vare fotkontrollen

VC 45 och VC 65 finns också med en fotkontroll för flexibel på- och avstängning av enheten.

Med vagn som tillval

En vagn med avställningsyta finns som tillval för mobil användning av VC 65.

Fördelar
Ergonomiskt

Ergonomiskt arbete utan avbrott tack vare OP-kompatibelt filter-, separations- och borttagningssystem

Exakt

Riktat avlägsnande av större mängder blod, vävnads-, dentin- och benrester

Tystgående

Maximal sugeffekt med minimalt buller genom användning av en kolvpump

Flexibel

Mobil enhet tack vare den multifunktionella vagnen inkl. avställningsyta

2+1 Registrering av produkter

Registrera produkten nu och få 1 års garanti exta

Ny produkt från DÜRR DENTAL? Använd kaffepausen till att snabbt och enkelt registrera din nya produkt. På vår servicesida hittar du alla fördelar och information om produktregistrering.

 

Zur Produktregistrierung