Sugning

Högpresterande intraoral sugning – säkerhet med 300 l/min

Variosuc – mobil och flexibel sugning av spraydimma

Beroende på förhållandena på mottagningen eller användningsområdet uppkommer frågan om adekvat infektionsskydd, i synnerhet genom högeffektiv sugning av bakteriekontaminerad aerosol. Med Variosucs mobila sugsystem erbjuder DÜRR DENTAL ett mobilt och driftklart system för sugning av spraydimma för en arbetsplats som kan användas flexibelt och utan föregående installationsarbete på tandläkarmottagningen. Anslut – kom igång! Inte ens under exceptionella förhållanden behöver man avstå från det högeffektiva DÜRR DENTAL-sugsystemet. Vid svåra installationsvillkor på en mottagning kan Variosuc också bli en permanent stationär lösning, till exempel i profylaxrummet.

300 l/min sugvolym är obligatorisk

Utan sugning av spraydimma sprider sig aerosolmolnet från kylsprayen från höghastighets- och ultraljudsinstrumenten i hela behandlingsrummet. Tack vare intraoral sugteknik med en sugeffektivitet på cirka 300 l/min minskar infektionsrisken som uppstår effektivt. Enligt en studie (källa: Tillner, 2016) är sugning med ett kraftfullt system för sugning av spraydimma den enda effektiva metoden för att reducera aerosoler.

Integrerat frånlufts-virus-bakteriefilter

Av hygieniska skäl rekommenderar vi att ett bakteriefilter monteras i sugsystemets frånluftsledning. Variosuc har redan integrerat det som standard – för allround-hygienisk sugning.

Comfort hållare

Slanghållarnas utrustning i tandvårdsklinikerna varierar beroende på behandlingsfokus, personlig sugteknik och hantering. Tack vare den modulära konstruktionen är DÜRR DENTAL slanghållare Comfort individuellt utbyggbar och utformad för upp till fem olika komponenter.

 

Fördelar
Hygienisk

Högpresterande mobil sugning av spraydimma vid 300 l/min på kanylen

Plug & Play

Endast strömanslutning utan ytterligare förutsättningar

Tyst

Ljuddämpande huv för tystgående drift

Infektionsskydd

Infektionsskydd genom integrerat bakteriefilter för ren frånluft

2+1 Registrering av produkter

Registrera produkten nu och få 1 års garanti exta

Ny produkt från DÜRR DENTAL? Använd kaffepausen till att snabbt och enkelt registrera din nya produkt. På vår servicesida hittar du alla fördelar och information om produktregistrering.

 

Zur Produktregistrierung

Du kanske också är intresserad av

Universalkanyl Protect

Sidoluftsinsläpp kan förhindra att det uppstår ett returflöde vid "sugning" av kanylen.

Mer information

Rengöring & desinfektion

Daglig rengöring och desinfektion är nödvändig för att bibehålla värdet på din sugmotor.

Mer information

Torra sugsystem

Sofistikerad teknik med övertygande sugkraft – torra V-sugsystem från DÜRR DENTAL.

Mer information

Våta sugsystem

DÜRR DENTAL VS-sugsystem är kraftpaket som du kan lita på.

Mer information

Vakuumaggregat kombinerat med separering

VSA-system från DÜRR DENTAL – Sugning, separering och avskiljning.

Mer information