Bildgivning

Våtframkallning

Filmbearbetning i perfektion

Med DÜRR DENTAL framkallningsautomaterna kan du uppnå konstant bildkvalitet även vid våtframkallning. Enheterna är enkla och säkra att använda. Precisionen i filmbearbetningen gör den avgörande skillnaden här.

XR 24 Pro

Framkallning av alla dentala filmer och format. Professionell menynavigering med ett knapptryck. Processstyrd framkallningssekvens garanterar optimal bildkvalitet.

  • Förenklad service genom tillhandahållande av maskindata med en knapptryckning
  • Enkelt och tidsbesparande handhavande
  • Flytlock ökar kemikaliernas livslängd
  • Nedsänkningstank-teknik säkerställer varaktig bildkvalitet genom att förhindra att kemikalierna kristalliserar
  • Omfattande tillbehör som dagsljustillbehör, regenereringsenhet och uppsamlingsbehållare samt röntgenkemi och rengöringset

Tekniska data

 

Periomat Plus

Framkallningsautomat för intraorala röntgenfilmer. Med Dürr Periomat Intrakemi framkallar den upp till åtta filmer på bara fem minuter.

  • Lucka för manuell framkallning i mörkrum
  • Endofilm med bildtagning av rotkanalen, som används för kontrolländamål och inte behöver arkiveras, kan doppas rent i baden med pincett
  • Temperaturövervakning: När huvudbrytaren blinkar signalerar enheten att framkallningstemperaturen ännu inte har uppnåtts. Med konstant ljus kan framkallningen startas
  • Enkel borttagning ur badet för ett rent kemikaliebyte

Tekniska data