Tandvård

Vector®-systemet: behandlingsspektra – mångsidigt och effektivt

Parodontalbehandling med Paro-handstycket: initialbehandling

Det väsentliga målet med initialbehandlingen är ett grundligt avlägsnande av biofilmen, den mineraliserade andelen av biofilmen i form av tandsten samt putsning av rotens yta ner till botten av fickorna. Även om de mineraliska beståndsdelarna inte utlöser en parodontal infektion utgör de en idealisk grogrund för ny tillväxt av parodontala patogener. De perfekt anpassade Paro-instrumenten av högkvalitativt kirurgiskt stål gör att denna behandling kan utföras kliniskt effektivt och framgångsrikt. Superfina partiklar av hydroxylapatit och kalciumfosfat i Vector® Fluid polish främjar rengöringen i kombination med Vector®-systemet. Suspensionen minskar överkänsligheten under behandlingen. Fickan sköljs alltid intensivt. Tack vare hydrodynamiska effekter minskas antalet bakterier drastiskt.


Behandlingsspektrum

Vector®-systemet

Parodontalbehandling med Paro-handstycket: underhållsbehandling (recall)

Även efter en grundlig rengöring av rotens yta kan det inom ett par dagar finnas ny förekomst av bakterier i de parodontala fickorna. Därför måste man utföra regelbunden underhållsbehandling eller stödjande parodontitterapi (SPT) efter initialbehandlingen, för att förebygga en ny infektion av fickorna. Tidsintervallen mellan underhållsbehandlingarna ska fastställas individuellt för varje patient. Vector®-systemet erbjuder perfekta instrument av flexibel plast samt kolfiberförstärkta sonder och profylaxskrapor för denna behandlingsform. Därmed är risken för skador på rotens yta eller en oavsiktlig vävnadstraumatisering mycket liten. Biofilmen avlägsnas med hjälp av den ultraljudsdynamiska, skonsamma behandlingen med Vector® Paro eller Paro Pro i kombination med Vector® Fluid polish. Tack vare denna rengöring blir ytan blankare, vilket kan hämma ny förekomst av bakterier.


Väl genomtänkt tandhälsa: förbrukningsmaterial för Lunos®-systemet

Målinriktade krafttag mot periimplantit

Ett sunt implantat eller periimplantär mjukvävnad kräver regelbundet och systematiskt avlägsnande av bakteriella beläggningar och biofilm – precis som vid profylax i samband med gingivit och parodontit. Implantat är omgivna av bakteriell plack. Det leder automatiskt till inflammatoriska förändringar av mjukvävnaden, som i värsta fall kan orsaka förlust av implantatet. Med det unika Paro-handstycket känner du konkrement direkt på tanden. Tack vare den unika svängningsomdirigeringen kan kraften kontrolleras exakt – för extremt känsligt arbete.
Resultat: rena och blanka ytor utan irritationer och oönskad substansförlust på rot- och implantatytor. De kolfiberförstärkta plastinstrumenten utvecklades särskilt för den minimalinvasiva, stängda periimplantitbehandlingen.