DÜRR DENTAL SE

Yazılım Teslim Sözleşmesi – Son Kullanıcı Lisanslama Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisanslama Sözleşmesi

DÜRR DENTAL SE

Yazılım Teslim Sözleşmesi - Son Kullanıcı Lisanslama Sözleşmesi (EULA)

DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
ve kullanıcı olarak sizin aranızda

Madde 1 Sözleşme konusu

(1) Sözleşme konusu, ilgili tüm program bileşenleri ve mutabakat sağlanmış olması durumunda VistaSoft yazılımının ("yazılım") ek modülleriyle birlikte Dürr Dental VistaSoft yazılımı, sürücüleri ve arabirimidir.

(2) DÜRR DENTAL SE, kullanıcıya, yasal olarak satın alınan yazılım üzerinde bu sözleşmenin süresi boyunca ve aşağıdaki düzenlemeler çerçevesinde kullanım hakkı verir. Yazılımın tüm hakları saklıdır (Madde 69 a ff UrhG).

(3) Kullanıcının yazılımı doğrudan DÜRR DENTAL SE yerine, örneğin dental malzeme tedarikçilerinden satın alması durumunda Madde 5 ve 6 (Garanti ve Yasal Yükümlülük) geçerliliğini kaybeder. Bu durumda, kullanıcının garanti ve yasal yükümlülük talepleri sadece direkt satış yapan şirket için geçerli olur.

(4) Ürün Sorumluluk Kanunu'na göre, kanıtlandığı takdirde DÜRR DENTAL SE'den istenen yasal talepler tüm kapsamıyla mevcut kalır ve bu sözleşmenin konusu değildir.

(5) Yazılım, DÜRR DENTAL SE tarafından kendi değerlendirmesine göre güncellemeler (güncelleştirme) ve yükseltmeler (yeni gelişmeler ve fonksiyonlarla ilgili ilaveler) desteklenir ve yeni spesifikasyonlarla donatılır. Güncellemeler, kullanıcı için genelde ücretsizdir. Yükseltmeler ücrete tâbidir. Kullanıcının güncelleme ve yükseltme talep etme hakkı bulunmamaktadır. Yükseltme ve özel durumlarda güncelleme fiyatları, DÜRR DENTAL SE'nin güncel fiyat listesine göre belirlenir. Bu sözleşmenin hükümleri, gelecekteki güncellemeler ve yükseltmeler için de geçerlidir.

 

Madde 2 Sözleşmenin Geçerliliği

Bu sözleşme,

a) Yazılımın bir veri taşıyıcısı üzerinde satın alınması durumunda, kullanıcının bu sözleşmenin hükümlerini, yazılımı kurarken "Kabul Ediyorum" düğmesine tıklayarak kabul etmesiyle veya

b) Sözleşme konusunun indirilebilir ürün (İnternet sürümü) olarak satın alınması durumunda, kullanıcının bu sözleşmenin hükümlerini yazılımı indirmeden önce "Kabul Ediyorum" düğmesine tıklayarak kabul etmesiyle geçerli hale gelir.

Madde 3 Çoğaltma hakları ve erişim koruması, yeniden derleme ve program değişiklikleri

(1) Kullanıcı, ilgili çoğaltma işleminin programın kullanımı için gerekli olması durumunda, teslim edilen programı çoğaltabilir. Gerekli çoğaltma işlemlerine, programın orijinal veri taşıyıcısından kullanılan donanıma ait yığın belleğe kurulumu ve programın çalışma belleğine yüklenmesi dahildir.

(2) Kullanıcı, kullanıcı tarafından kullanılan muayenehane ağı kapsamında yazılımı çoğaltma yetkisine sahiptir. Ek modüller kullanıcı tarafından münferit çalışma alanları için lisanslanmışsa kullanıcının kullanım ve çoğaltma hakları ilgili ek modül için yapılan özel mutabakatlara göre belirlenir.

(3) Kullanıcı, yedekleme amacıyla yazılımı çoğaltabilir. Ancak sadece bir yedek kopya oluşturulabilir ve saklanabilir. Yedekleme kopyasının bir yedek kopya olduğu belirtilmelidir.

(4) Kullanıcı, yazıcıdan program kodlarının çıktısının alınması da dahil olmak üzere yukarıda belirtilen kurallar dışında yazılımı çoğaltamaz.

(5) Telif hakkı işaretleri, seri numaraları ve programı tanımlayıcı özellikler kesinlikle silinemez ve değiştirilemez.

(6) Madde 69 e UrhG koşullarının mevcut olmaması durumunda, teslim edilen program kodlarının geriye yönelik çıkarım işlemi uygulanarak başka kod formlarına dönüştürülmesi (yeniden derleme) ve programın değiştirilmesi de dahil olmak üzere yazılımın farklı üretim kademelerinin diğer tersine mühendislik yöntemleriyle dönüştürülmesi yasaktır.

Madde 4 Yeniden Satma ve Yeniden Kiralama

(1) Kullanıcı, ilgili üçüncü şahısların mevcut sözleşme koşullarını kabul etmesi koşuluyla ilgili dokümantasyon da dahil olmak üzere yazılımı üçüncü şahıslara satabilir veya bağışlayabilir. Yazılımın devredilmesinden önce kullanıcı bu sözleşmenin koşullarını ilgili üçüncü şahsa bildirmek zorundadır.

(2) Yazılımın devredilmesi durumunda, kullanıcı ilgili üçüncü şahsa tüm program kopyalarını ve mevcutsa yedek kopyalarını teslim etmek veya teslim edilmeyen kopyaları imha etmek zorundadır (VistaSoft veritabanı dahil). Devretme durumunda kullanıcının programı kullanma hakkı ortadan kalkar.

Madde 5 Garanti

(1) İlgili dokümantasyon da dahil olmak üzere, teslim edilen yazılımdaki eksiklikler, yazılımın ilk kullanımından itibaren geçerli olan iki yıllık garanti süresi içinde kullanıcının yazılı bildirimi sonrasında DÜRR DENTAL SE tarafından giderilir. Bu durum, DÜRR DENTAL SE'nin tercihine göre ücretsiz düzeltme ya da yeni teslimat seçeneklerinden biriyle gerçekleştirilir.

(2) DÜRR DENTAL SE, düzeltme ya da yeni teslimat işlemi için hazır değilse veya bu işlemleri gerçekleştiremiyorsa, bu süre kullanıcı için uygun bir dönem boyunca uzatılır veya söz konusu işlemler başka sebeplerle gerçekleştirilemiyorsa, kullanıcı sözleşmeyi feshetme ya da bir ücret indirimi talep etme hakkına sahip olur. Düzeltme işleminin başarısız olduğu yönündeki karar, başta düzeltme işleminin iki kez başarısızlıkla sonuçlanması olmak üzere DÜRR DENTAL SE'nin düzeltme için istenen başarılı sonuç elde edilmeksizin yeterli sayıda fırsatı kullanması durumunda kesinleştirilmelidir. Madde 437 BGB uyarınca kullanıcının tazminat talep etme hakkı bundan etkilenmez.

(3) Kullanıcı, yazılım ürünlerinin genelde hatasız olarak üretilemeyeceğini bilir. Buna göre, ancak söz konusu hatanın, yazılımın değerini veya faydalılığını sözleşmeyle öngörülen kullanım anlamında önemli ölçüde azaltması durumunda teslim edilen yazılımda bir eksiklik olduğundan bahsedilebilir.

(4) Kullanıcı, yazılımın; kurulumu, güncellemeleri/yükseltmeleri ve kullanıcının elektronik veri işleme ortamına uyarlanması için belirli ön bilgileri gerektiren karmaşık bir BT ürünü olduğunu bilir. Bu nedenle yazılımın kurulum, güncelleme/yükseltme ve kullanıcının elektronik veri işleme ortamına uyarlanması işlemleri sadece uzman kişiler tarafından, ideal olarak da dental malzeme tedarikçileri veya BT dalında eğitim almış kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. DÜRR DENTAL SE; yazılımın kurulumu, güncellenmesi/yükseltilmesi işlemlerinde kurallara uygun olmayan yöntemlerin izlenmesi sonucunda oluşan ve çalışma esnasında ortaya çıkan eksiklikler ve hasarlar konusunda sorumluluk kabul etmez. Bu, kullanıcı tarafından kullanılan donanım ve yazılım ortamının (işletim sistemi) DÜRR DENTAL SE tarafından söz konusu yazılım için belirlenen minimum gereksinimleri karşılamaması durumunda da aynı şekilde geçerlidir.

Madde 6 Sorumluluk

(1) Kullanıcının tazminat talebi veya işe yaramayan uygulamalarla ilgili yenileme talebi, talebin hukuki yapısı dikkate alınmadan bu hükme göre uygulanır. Ürün Sorumluluk Kanunu'na göre yükümlülük bundan etkilenmez.

(2) Ölüm tehlikesi, yaralanma veya sağlıkla ilgili zararlardan dolayı DÜRR DENTAL SE sınırsız olarak sorumludur.

(3) DÜRR DENTAL SE'nin kasıtlı veya ihmalkâr davranışlarından kaynaklanan zararlardan DÜRR DENTAL SE sınırsız olarak sorumludur. Hafif ihmali sebebiyle oluşan zararlardan dolayı DÜRR DENTAL SE sadece, bir yükümlülüğün, sözleşmeyle belirlenen amaçların yerine getirilmesini etkileyecek şekilde ihlali durumunda yükümlü tutulur (sözleşmeyle belirlenen görev). Sözleşmeyle belirlenen bu tür bir yükümlülük, her zaman yükümlülüğün sözleşmenin kurallara uygun şekilde uygulanmasını sağlamak zorunda olması veya kullanıcının bu yükümlülüğe uyulacağına sürekli olarak güvenebilmesi durumunda söz konusudur. Sözleşmeyle belirlenen bir yükümlülüğün ihlali durumunda, DÜRR DENTAL SE'nin sorumluluğu, yazılımın bakım ve servis çalışmaları sırasında (Madde 9) tipik olarak ortaya çıkan zararların karşılanmasıyla sınırlıdır.

(4) Veri kaybıyla ilgili sorumluluk, yedek kopyalarının düzenli ve tehlikelere uygun olarak hazırlanması durumunda tipik yeniden oluşturma masraflarının karşılanmasıyla sınırlıdır.

(5) 1 ile 4 arası paragraflar DÜRR DENTAL SE personeli, çalışanları, temsilcileri ve hizmet yardımcılarının kişisel sorumluluğu için geçerlidir.

Madde 7 Mülkiyet haklarının korunması

Yazılımın mülkiyeti, yazılımın ücreti tamamen ödenene kadar DÜRR DENTAL SE'ye aittir.

Madde 8 Sözleşmenin Süresi

(1) Sözleşme süresiz olarak geçerlidir.

(2) Kullanıcının, yazılımı ve dokümantasyonu kullanma hakkı, kullanıcının bu sözleşmeyle belirlenen kullanım koşullarını önemli ölçüde ihlal etmesi, özellikle Madde 3 ve 4'teki kullanım ve devretme koşullarını ihlal etmesi ve DÜRR DENTAL SE firmasının bu sözleşmeyi geçerli bir sebeple feshetmesi durumunda sona erer. Bu durumda, kullanıcı ilgili tüm veri taşıyıcılarını ve veri taşıyıcısı kopyalarını iade etmekle ve yazılımın tüm kopyalarını silmekle yükümlüdür (VistaSoft veritabanı dahil).

Madde 9 Deneme Sürümü

(1) DÜRR DENTAL SE, yazılımı test etmesi için kullanım kısıtlaması olmayan sürümleri ("Deneme sürümleri") kullanma olanağını kullanıcıya sunmaktadır. Kullanıcı, aynı anda kayıt yaptırıp tam sürümü etkinleştirerek deneme sürümünden tam sürüme geçebilir. Etkinleştirme için, DÜRR DENTAL SE'ye veya ilgili satıcıya normal yazılım satın alma ücretlerinin ödenmesi gerekir.

(2) DÜRR DENTAL SE, deneme sürümleri için hiçbir garanti vermez. Deneme sürümlerinin kullanımına yönelik olarak DÜRR DENTAL SE'nin kullanıcıya karşı sorumluluğu, Madde 6, Paragraf 2 ve 3 Cümle 1'de belirtilen taleplerle sınırlıdır. DÜRR DENTAL SE diğer sorumluluklardan muaftır.

(3) Kullanıcı, DÜRR DENTAL SE'nin çalışmaları başlamadan önce, kullanıcıya ait verilerin makul bir süre içinde tümüyle tekrar oluşturulmasını mümkün kılan bir veri yedekleme işlemi gerçekleştirmekle yükümlüdür.

(4) Çalışmaların kullanıcının donanımına fiziksel bir temas olmadan bir uzaktan transfer sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda (bundan sonra "uzaktan bakım" olarak anılacaktır), kullanıcı, üçüncü şahıslar tarafından üretilen uzaktan bakım yazılımının kendi donanımına kurulması, ayrıca uzaktan bakım yazılımının lisans koşullarına uyulmasından sorumludur. Kullanıcı ayrıca, kendi donanım ve yazılımlarının uzaktan veri transfer sistemine bağlanmasından da sorumludur. DÜRR DENTAL SE, uzaktan veri transfer sisteminin DÜRR DENTAL firmasından kaynaklanmayan arızaları veya kullanıcının donanımı ve yazılımına yetkisi olmayan üçüncü şahısların erişimi sebebiyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Madde 10 Başta uzaktan bakım olmak üzere DÜRR DENTAL tarafından gerçekleştirilen bakım ve servis çalışmaları

DÜRR DENTAL SE'nin kullanıcının talebi üzerine kullanıcının donanımında kurulu bulunan yazılım üzerinde bakım ve/veya servis çalışmaları (bundan sonra „çalışmalar“ olarak anılacaktır) gerçekleştirmesi durumunda, bu çalışmalar için şu hükümler geçerlidir:

(1) Çalışmaların ücretleri, DÜRR DENTAL SE'nin güncel fiyat listesine göre belirlenir. DÜRR DENTAL SE'nin faturaları, fatura tarihinden sonra en geç iki hafta içinde ödenir. Madde 5 uyarınca DÜRR DENTAL SE tarafından gerçekleştirilen garanti kapsamındaki çalışmalar ücrete tabi değildir.

(2) DÜRR DENTAL SE'nin çalışmalarla ilgili sorumluluğunda esas alınan madde: 6.

(3) Kullanıcı, DÜRR DENTAL SE'nin çalışmaları başlamadan önce, kullanıcıya ait verilerin makul bir süre içinde tümüyle tekrar oluşturulmasını mümkün kılan bir veri yedekleme işlemi gerçekleştirmekle yükümlüdür.

(4) Çalışmaların kullanıcının donanımına fiziksel bir temas olmadan bir uzaktan transfer sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda (bundan sonra "uzaktan bakım" olarak anılacaktır), kullanıcı, üçüncü şahıslar tarafından üretilen uzaktan bakım yazılımının kendi donanımına kurulması, ayrıca uzaktan bakım yazılımının lisans koşullarına uyulmasından sorumludur. Kullanıcı ayrıca, kendi donanım ve yazılımlarının uzaktan veri transfer sistemine bağlanmasından da sorumludur. DÜRR DENTAL SE, uzaktan veri transfer sisteminin DÜRR DENTAL firmasından kaynaklanmayan arızaları veya kullanıcının donanımı ve yazılımına yetkisi olmayan üçüncü şahısların erişimi sebebiyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Madde 11 Nihai hükümler

(1) Bu sözleşme koşullarıyla ilgili değişiklik, tamamlama ve gerçekleştirme işlemleri ile taahhütler ve garantiler yazılı olarak yapılmak zorundadır. Bu yazılı olarak belirtme hükmünün iptali için de aynı kural geçerlidir.

(2) Bu sözleşmenin bir ya da daha fazla koşulunun geçersiz ya da uygulanamaz olması, sözleşmenin geri kalanının geçerliliğini etkilemez.

(3) Geçersiz ya da uygulanamaz koşulun yerine, bu geçersiz ya da uygulanamaz koşula en yakın koşul uygulanır

(4) Kullanıcının sözleşme ilişkisi konusunda, BM Satın Alma Hakları Uygulaması hariç tutulmak kaydıyla Alman Hukuku geçerlidir.

(5) Kullanıcının sözleşme ilişkisi konusunda anlaşmazlık çıkması durumunda, eğer kullanıcı satın alan taraf ise, DÜRR DENTAL SE'nin tercihine bağlı olarak DÜRR DENTAL SE'nin veya kullanıcının yargılama bölgesi geçerli olacaktır.

Yazılım Teslim Sözleşmesi - Son Kullanıcı Lisanslama Sözleşmesi (EULA)

DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
ve kullanıcı olarak sizin aranızda

Madde 1 Sözleşme konusu

(1) Sözleşme konusu, ilgili tüm program bileşenleri ("yazılım") ile birlikte Dürr Dental DBSWIN yazılımı, sürücüleri ve arabirimidir.

(2) DÜRR DENTAL SE, kullanıcıya, yasal olarak satın alınan yazılım üzerinde bu sözleşmenin süresi boyunca ve aşağıdaki düzenlemeler çerçevesinde kullanım hakkı verir. Yazılımın tüm hakları saklıdır (Madde 69 a ff UrhG).

(3) Kullanıcının yazılımı doğrudan DÜRR DENTAL SE yerine, örneğin dental malzeme tedarikçilerinden satın alması durumunda Madde 5 ve 6 (Garanti ve Yasal Yükümlülük) geçerliliğini kaybeder. Bu durumda, kullanıcının garanti ve yasal yükümlülük talepleri sadece direkt satış yapan şirket için geçerli olur.

(4) Ürün Sorumluluk Kanunu'na göre, kanıtlandığı takdirde DÜRR DENTAL SE'den istenen yasal talepler tüm kapsamıyla mevcut kalır ve bu sözleşmenin konusu değildir.

(5) Yazılım, DÜRR DENTAL SE tarafından güncellemeler (güncelleştirme) ve yükseltmeler (yeni gelişmeler ve fonksiyonlarla ilgili ilaveler) desteklenir ve yeni spesifikasyonlarla donatılır. Bu sözleşmenin hükümleri gelecekteki güncelleme ve yükseltmeler için de geçerlidir.

Madde 2 Sözleşmenin Geçerliliği

Bu sözleşme,

a) Yazılımın bir veri taşıyıcısı üzerinde satın alınması durumunda, kullanıcının bu sözleşmenin hükümlerini, yazılımı kurarken "Kabul Ediyorum" düğmesine tıklayarak kabul etmesiyle veya

b) Sözleşme konusunun indirilebilir ürün (İnternet sürümü) olarak satın alınması durumunda, kullanıcının bu sözleşmenin hükümlerini yazılımı indirmeden önce "Kabul Ediyorum" düğmesine tıklayarak kabul etmesiyle geçerli hale gelir.

Madde 3 Çoğaltma hakları ve erişim koruması, yeniden derleme ve program değişiklikleri

(1) Kullanıcı, ilgili çoğaltma işleminin programın kullanımı için gerekli olması durumunda, teslim edilen programı çoğaltabilir. Gerekli çoğaltma işlemlerine, programın orijinal veri taşıyıcısından kullanılan donanıma ait yığın belleğe kurulumu ve programın çalışma belleğine yüklenmesi dahildir.

(2) Kullanıcı, ilgili münferit iş istasyonları için gerekli lisansları (örn. DICOM) satın alması koşuluyla yazılımı kullanılan muayenehane ağı çerçevesinde çoğaltma hakkına sahiptir.

(3) Kullanıcı, yedekleme amacıyla yazılımı çoğaltabilir. Ancak sadece bir yedek kopya oluşturulabilir ve saklanabilir. Yedekleme kopyasının bir yedek kopya olduğu belirtilmelidir.

(4) Kullanıcı, yazıcıdan program kodlarının çıktısının alınması da dahil olmak üzere yukarıda belirtilen kurallar dışında yazılımı çoğaltamaz.

(5) Telif hakkı işaretleri, seri numaraları ve programı tanımlayıcı özellikler kesinlikle silinemez ve değiştirilemez.

(6) Madde 69 e UrhG koşullarının mevcut olmaması durumunda, teslim edilen program kodlarının geriye yönelik çıkarım işlemi uygulanarak başka kod formlarına dönüştürülmesi (yeniden derleme) ve programın değiştirilmesi de dahil olmak üzere yazılımın farklı üretim kademelerinin diğer tersine mühendislik yöntemleriyle dönüştürülmesi yasaktır. Telif hakkı işaretleri, seri numaraları ve programı tanımlayıcı özellikler kullanıcı tarafından silinemez ve değiştirilemez.

Madde 4 Yeniden Satma ve Yeniden Kiralama

(1) Kullanıcı, ilgili üçüncü şahısların mevcut sözleşme koşullarını kabul etmesi koşuluyla ilgili dokümantasyon da dahil olmak üzere yazılımı üçüncü şahıslara satabilir veya bağışlayabilir. Yazılımın devredilmesinden önce kullanıcı bu sözleşmenin koşullarını ilgili üçüncü şahsa bildirmek zorundadır.

(2) Yazılımın devredilmesi durumunda, kullanıcı ilgili üçüncü şahsa tüm program kopyalarını ve mevcutsa yedek kopyalarını teslim etmek veya teslim edilmeyen kopyaları imha etmek zorundadır. Devretme durumunda kullanıcının programı kullanma hakkı ortadan kalkar.

Madde 5 Garanti

(1) İlgili dokümantasyon da dahil olmak üzere, teslim edilen yazılımdaki eksiklikler, yazılımın ilk kullanımından itibaren geçerli olan iki yıllık garanti süresi içinde kullanıcının yazılı bildirimi sonrasında DÜRR DENTAL SE tarafından giderilir. Bu durum, DÜRR DENTAL SE'nin tercihine göre ücretsiz düzeltme ya da yeni teslimat seçeneklerinden biriyle gerçekleştirilir.

(2) DÜRR DENTAL SE, düzeltme ya da yeni teslimat işlemi için hazır değilse veya bu işlemleri gerçekleştiremiyorsa, bu süre kullanıcı için uygun bir dönem boyunca uzatılır veya söz konusu işlemler başka sebeplerle gerçekleştirilemiyorsa, kullanıcı sözleşmeyi feshetme ya da bir ücret indirimi talep etme hakkına sahip olur. Düzeltme işleminin başarısız olduğu yönündeki karar, başta düzeltme işleminin iki kez başarısızlıkla sonuçlanması olmak üzere DÜRR DENTAL SE'nin düzeltme için istenen başarılı sonuç elde edilmeksizin yeterli sayıda fırsatı kullanması durumunda kesinleştirilmelidir. Madde 437 BGB uyarınca kullanıcının tazminat talep etme hakkı bundan etkilenmez.

(3) Kullanıcı, yazılım ürünlerinin genelde hatasız olarak üretilemeyeceğini bilir. Buna göre, ancak söz konusu hatanın, yazılımın değerini veya faydalılığını sözleşmeyle öngörülen kullanım anlamında önemli ölçüde azaltması durumunda teslim edilen yazılımda bir eksiklik olduğundan bahsedilebilir.

(4) Kullanıcı, yazılımın; kurulumu, güncellemeleri/yükseltmeleri ve kullanıcının elektronik veri işleme ortamına uyarlanması için belirli ön bilgileri gerektiren karmaşık bir BT ürünü olduğunu bilir. Bu nedenle yazılımın kurulum, güncelleme/yükseltme ve kullanıcının elektronik veri işleme ortamına uyarlanması işlemleri sadece uzman kişiler tarafından, ideal olarak da dental malzeme tedarikçileri veya BT dalında eğitim almış kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. DÜRR DENTAL SE; yazılımın kurulumu, güncellenmesi/yükseltilmesi işlemlerinde kurallara uygun olmayan yöntemlerin izlenmesi sonucunda oluşan ve çalışma esnasında ortaya çıkan eksiklikler ve hasarlar konusunda sorumluluk kabul etmez. Bu, kullanıcı tarafından kullanılan donanım ve yazılım ortamının (işletim sistemi) DÜRR DENTAL SE tarafından söz konusu yazılım için belirlenen minimum gereksinimleri karşılamaması durumunda da aynı şekilde geçerlidir.

Madde 6 Sorumluluk

(1) Kullanıcının tazminat talebi veya işe yaramayan uygulamalarla ilgili yenileme talebi, talebin hukuki yapısı dikkate alınmadan bu hükme göre uygulanır. Ürün Sorumluluk Kanunu'na göre yükümlülük bundan etkilenmez.

(2) Ölüm tehlikesi, yaralanma veya sağlıkla ilgili zararlardan dolayı Dürr Dental  AG sınırsız olarak sorumludur.

(3) DÜRR DENTAL SE'nin kasıtlı veya ihmalkâr davranışlarından kaynaklanan zararlardan DÜRR DENTAL SE sınırsız olarak sorumludur. Hafif ihmali sebebiyle oluşan zararlardan dolayı DÜRR DENTAL SE sadece, bir yükümlülüğün, sözleşmeyle belirlenen amaçların yerine getirilmesini etkileyecek şekilde ihlali durumunda yükümlü tutulur (sözleşmeyle belirlenen görev). Sözleşmeyle belirlenen bu tür bir yükümlülük, her zaman yükümlülüğün sözleşmenin kurallara uygun şekilde uygulanmasını sağlamak zorunda olması veya kullanıcının bu yükümlülüğe uyulacağına sürekli olarak güvenebilmesi durumunda söz konusudur. Sözleşmeyle belirlenen bir yükümlülüğün ihlali durumunda, DÜRR DENTAL SE'nin sorumluluğu, yazılımın bakım ve servis çalışmaları sırasında (Madde 9) tipik olarak ortaya çıkan zararların karşılanmasıyla sınırlıdır.

(4) Veri kaybıyla ilgili sorumluluk, yedek kopyalarının düzenli ve tehlikelere uygun olarak hazırlanması durumunda tipik yeniden oluşturma masraflarının karşılanmasıyla sınırlıdır.

(5) 1 ile 4 arası paragraflar DÜRR DENTAL SE personeli, çalışanları, temsilcileri ve hizmet yardımcılarının kişisel sorumluluğu için geçerlidir.

Madde 7 Mülkiyet haklarının korunması

Yazılımın mülkiyeti, kullanıcı sözleşmeyle belirlenen sorumlulukları karşılayana kadar DÜRR DENTAL SE'ye aittir.

Madde 8 Sözleşmenin Süresi

(1) Sözleşme süresiz olarak geçerlidir.

(2) Kullanıcının, yazılımı ve dokümantasyonu kullanma hakkı, kullanıcının bu sözleşmeyle belirlenen kullanım koşullarını önemli ölçüde ihlal etmesi, özellikle Madde 3 ve 4'teki kullanım ve devretme koşullarını ihlal etmesi ve DÜRR DENTAL SE firmasının bu sözleşmeyi geçerli bir sebeple feshetmesi durumunda sona erer. Bu durumda, kullanıcı ilgili tüm veri taşıyıcılarını ve veri taşıyıcısı kopyalarını iade etmekle ve yazılımın tüm kopyalarını silmekle yükümlüdür.

Madde 9 Deneme Sürümü

(1) DÜRR DENTAL SE, yazılımı test etmesi için kullanım kısıtlaması olmayan sürümleri ("Deneme sürümleri") kullanma olanağını kullanıcıya sunmaktadır. Kullanıcı, aynı anda kayıt yaptırıp tam sürümü etkinleştirerek deneme sürümünden tam sürüme geçebilir. Etkinleştirme için, DÜRR DENTAL SE'ye veya ilgili satıcıya normal yazılım satın alma ücretlerinin ödenmesi gerekir.

(2) DÜRR DENTAL SE, deneme sürümleri için hiçbir garanti vermez. Deneme sürümlerinin kullanımına yönelik olarak DÜRR DENTAL SE'nin kullanıcıya karşı sorumluluğu, Madde 6, Paragraf 2 ve 3'te belirtilen taleplerle sınırlıdır. DÜRR DENTAL SE diğer sorumluluklardan muaftır.

Madde 10 Başta uzaktan bakım olmak üzere DÜRR DENTAL tarafından gerçekleştirilen bakım ve servis çalışmaları

DÜRR DENTAL SE'nin kullanıcının talebi üzerine kullanıcının donanımında kurulu bulunan yazılım üzerinde bakım ve/veya servis çalışmaları (bundan sonra „çalışmalar“ olarak anılacaktır) gerçekleştirmesi durumunda, bu çalışmalar için şu hükümler geçerlidir:

(1) Çalışmaların ücretleri, DÜRR DENTAL SE'nin güncel fiyat listesine göre belirlenir. DÜRR DENTAL SE'nin faturaları, fatura tarihinden sonra en geç iki hafta içinde ödenir. Madde 5 uyarınca DÜRR DENTAL SE tarafından gerçekleştirilen garanti kapsamındaki çalışmalar ücrete tabi değildir.

(2) DÜRR DENTAL SE'nin çalışmalarla ilgili sorumluluğunda esas alınan madde: 6.

(3) Kullanıcı, DÜRR DENTAL SE'nin çalışmaları başlamadan önce, kullanıcıya ait verilerin makul bir süre içinde tümüyle tekrar oluşturulmasını mümkün kılan bir veri yedekleme işlemi gerçekleştirmekle yükümlüdür.

(4) Çalışmaların kullanıcının donanımına fiziksel bir temas olmadan bir uzaktan transfer sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda (bundan sonra "uzaktan bakım" olarak anılacaktır), kullanıcı, üçüncü şahıslar tarafından üretilen uzaktan bakım yazılımının kendi donanımına kurulması, ayrıca uzaktan bakım yazılımının lisans koşullarına uyulmasından sorumludur. Kullanıcı ayrıca, kendi donanım ve yazılımlarının uzaktan veri transfer sistemine bağlanmasından da sorumludur. DÜRR DENTAL SE, uzaktan veri transfer sisteminin DÜRR DENTAL firmasından kaynaklanmayan arızaları veya kullanıcının donanımı ve yazılımına yetkisi olmayan üçüncü şahısların erişimi sebebiyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Madde 11 Nihai hükümler

(1) Bu sözleşme koşullarıyla ilgili değişiklik, tamamlama ve gerçekleştirme işlemleri ile taahhütler ve garantiler yazılı olarak yapılmak zorundadır. Bu yazılı olarak belirtme hükmünün iptali için de aynı kural geçerlidir.

(2) Bu sözleşmenin bir ya da daha fazla koşulunun geçersiz ya da uygulanamaz olması, sözleşmenin geri kalanının geçerliliğini etkilemez.

(3) Geçersiz ya da uygulanamaz koşulun yerine, bu geçersiz ya da uygulanamaz koşula en yakın koşul uygulanır

(4) Kullanıcının sözleşme ilişkisi konusunda, BM Satın Alma Hakları Uygulaması hariç tutulmak kaydıyla Alman Hukuku geçerlidir.

(5) Kullanıcının sözleşme ilişkisi konusunda anlaşmazlık çıkması durumunda, eğer kullanıcı satın alan taraf ise, DÜRR DENTAL SE'nin tercihine bağlı olarak DÜRR DENTAL SE'nin veya kullanıcının yargılama bölgesi geçerli olacaktır.

Android Sistemleri İçin Yazılım Teslim Sözleşmesi
Son Kullanıcı Lisanslama Sözleşmesi (EULA)

DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
ve kullanıcı olarak sizin aranızda

Madde 1 Sözleşme konusu

(1)  Sözleşme konusu, "Dürr Service" yazılımıdır ("yazılım").

(2)  Yazılımın tüm hakları saklıdır (Madde 69 a ff UrhG).

(3)  Yazılım, DÜRR DENTAL SE tarafından isteğe bağlı şekilde güncellemeler (güncelleştirme) ve yükseltmeler (yeni gelişmeler ve fonksiyonlarla ilgili ilaveler) desteklenir ve yeni spesifikasyonlarla donatılır. Bu sözleşmenin hükümleri gelecekteki güncelleme ve yükseltmeler için de geçerlidir.

(4)  Bu ürün, GNU/GPL, BSD veya muadili açık kaynak lisansları üzerinden düzenlenene yazılım bileşenleri içermektedir. Bu bileşenler ücretsiz yazılımlardır ve yazarı tarafından herhangi bir güvence verilmeden dağıtılmaktadır.

Madde 2 Sözleşmenin Geçerliliği

Yazılımı kullandığınızda bu sözleşmenin hükümlerini kabul etmiş olursunuz. Hükümleri kabul etmediğiniz takdirde yazılımı kullanma yetkiniz bulunmamaktadır.

Madde 3 Çoğaltma ve Kullanım Hakkı

(1)  DÜRR DENTAL SE, kullanıcıya, yazılım üzerinde bu sözleşmenin süresi boyunca ve aşağıdaki düzenlemeler çerçevesinde kullanım hakkı verir. Yazılım lisanslı şekilde satılmaz. Kullanıcı, yazılımı sadece bu sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde kullanabilir.

(2)  Kullanıcı, ilgili çoğaltma işleminin yazılımın kullanımı için gerekli olması durumunda yazılımı çoğaltabilir. Gerekli çoğaltma kapsamına, kullanıcıya ait veya kullanıcının kontrolünde bulunan Android sistemlerine yazılımın yüklenmesi de dahildir.

(3)  Kullanıcı, yazıcıdan program kodlarının çıktısının alınması da dahil olmak üzere yukarıda belirtilen kurallar dışında yazılımı çoğaltamaz.

Madde 4 İzin Verilmeyen Kullanım

(1)  Kullanıcı yazılımı kamuya açık hale getiremez, kiraya veremez, finansal olarak kiralayamaz veya ödünç veremez.

(2)  Kullanıcı, yazılımı veya bu sözleşmeyi üçüncü şahıslara aktaramaz.

(3)  Madde 69 e UrhG koşullarının mevcut olmaması durumunda, teslim edilen program kodlarının geriye yönelik çıkarım işlemi uygulanarak başka kod formlarına dönüştürülmesi (yeniden derleme) ve programın değiştirilmesi de dahil olmak üzere yazılımın farklı üretim kademelerinin diğer tersine mühendislik yöntemleriyle dönüştürülmesi yasaktır. Telif hakkı işaretleri, seri numaraları ve programı tanımlayıcı özellikler kullanıcı tarafından silinemez ve değiştirilemez.

Madde 5 Garanti/Destek

(1)  Yazılım, DÜRR DENTAL SE tarafından isteğe bağlı şekilde güncellemeler (güncelleştirme) ve yükseltmeler (yeni gelişmeler ve fonksiyonlarla ilgili ilaveler) desteklenir ve yeni spesifikasyonlarla donatılır.

(2)  DÜRR DENTAL SE, kapasiteleri doğrultusunda yazılım için gönüllü destek servisi sunmaktadır.

(3)  Yazılım satılmadığı ve sadece lisanslandığı için, yasal garanti hakları bulunmamaktadır.

Madde 6 Sorumluluk

(1)  Kullanıcının tazminat talebi veya işe yaramayan uygulamalarla ilgili yenileme talebi, talebin hukuki yapısı dikkate alınmadan bu hükme göre uygulanır. Ürün Sorumluluk Kanunu'na göre yükümlülük bundan etkilenmez.

(2)  Ölüm tehlikesi, yaralanma veya sağlıkla ilgili zararlardan dolayı DÜRR DENTAL SE sınırsız olarak sorumludur.

(3)  DÜRR DENTAL SE'nin kasıtlı veya ihmalkâr davranışlarından kaynaklanan zararlardan DÜRR DENTAL SE sınırsız olarak sorumludur. Hafif ihmali sebebiyle oluşan zararlardan dolayı DÜRR DENTAL SE sadece, bir yükümlülüğün, sözleşmeyle belirlenen amaçların yerine getirilmesini etkileyecek şekilde ihlali durumunda yükümlü tutulur (sözleşmeyle belirlenen görev). Sözleşmeyle belirlenen bu tür bir yükümlülük, her zaman yükümlülüğün sözleşmenin kurallara uygun şekilde uygulanmasını sağlamak zorunda olması veya kullanıcının bu yükümlülüğe uyulacağına sürekli olarak güvenebilmesi durumunda söz konusudur. Sözleşmeyle belirlenen bir yükümlülüğün ihlali durumunda, DÜRR DENTAL SE'nin sorumluluğu, yazılımın devri sırasında ortaya çıkan zararların karşılanmasıyla sınırlıdır.

(4)  Veri kaybıyla ilgili sorumluluk, yedek kopyalarının düzenli ve tehlikelere uygun olarak hazırlanması durumunda tipik yeniden oluşturma masraflarının karşılanmasıyla sınırlıdır.

(5)  DÜRR DENTAL SE; Paragraf 2 ve 3 altındaki hakları saklı olmak üzere, yazılımın kurulumu, güncellenmesi/yükseltilmesi işlemlerinde kurallara uygun olmayan yöntemlerin izlenmesi sonucunda oluşan ve çalışma esnasında ortaya çıkan eksiklikler ve hasarlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

(6)  1 ile 5 arası paragraflar DÜRR DENTAL SE personeli, çalışanları, temsilcileri ve hizmet yardımcılarının kişisel sorumluluğu için geçerlidir.

Madde 7 Sözleşmenin Süresi

(1)  Sözleşme süresiz olarak geçerlidir.

(2)  Kullanıcının, yazılımı kullanma hakkı, kullanıcının bu sözleşmeyle belirlenen kullanım koşullarını önemli ölçüde ihlal etmesi ve DÜRR DENTAL SE firmasının bu sözleşmeyi geçerli bir sebeple feshetmesi durumunda sona erer. Bu durumda, kullanıcı yazılımın tüm kopyalarını silmekle yükümlüdür.

Madde 8 Nihai hükümler

(1)  Bu sözleşme koşullarıyla ilgili değişiklik, tamamlama ve gerçekleştirme işlemleri ile taahhütler ve garantiler yazılı olarak yapılmak zorundadır. Bu yazılı olarak belirtme hükmünün iptali için de aynı kural geçerlidir.

(2)  Bu sözleşmenin bir ya da daha fazla koşulunun geçersiz ya da uygulanamaz olması, sözleşmenin geri kalanının geçerliliğini etkilemez. Geçersiz ya da uygulanamaz koşulun yerine, bu geçersiz ya da uygulanamaz koşula en yakın koşul uygulanır.

(3)  Kullanıcının sözleşme ilişkisi konusunda, BM Satın Alma Hakları Uygulaması hariç tutulmak kaydıyla Alman Hukuku geçerlidir.

(4)  Kullanıcının sözleşme ilişkisi konusunda anlaşmazlık çıkması durumunda, eğer kullanıcı satın alan taraf ise, DÜRR DENTAL SE'nin tercihine bağlı olarak DÜRR DENTAL SE'nin veya kullanıcının yargılama bölgesi geçerli olacaktır.

iOS Sistemleri İçin Yazılım Teslim Sözleşmesi
Son Kullanıcı Lisanslama Sözleşmesi (EULA)

DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
ve kullanıcı olarak sizin aranızda

Madde 1 Sözleşme konusu

(1)  Sözleşme konusu, "Dürr Service" yazılımıdır ("yazılım").

(2)  Yazılımın tüm hakları saklıdır (Madde 69 a ff UrhG).

(3)  Yazılım, DÜRR DENTAL SE tarafından isteğe bağlı şekilde güncellemeler (güncelleştirme) ve yükseltmeler (yeni gelişmeler ve fonksiyonlarla ilgili ilaveler) desteklenir ve yeni spesifikasyonlarla donatılır. Bu sözleşmenin hükümleri gelecekteki güncelleme ve yükseltmeler için de geçerlidir.

(4)  Bu ürün, GNU/GPL, BSD veya muadili açık kaynak lisansları üzerinden düzenlenene yazılım bileşenleri içermektedir. Bu bileşenler ücretsiz yazılımlardır ve yazarı tarafından herhangi bir güvence verilmeden dağıtılmaktadır.

Madde 2 Sözleşmenin Geçerliliği

Yazılımı kullandığınızda bu sözleşmenin hükümlerini kabul etmiş olursunuz. Hükümleri kabul etmediğiniz takdirde yazılımı kullanma yetkiniz bulunmamaktadır.

Madde 3 Çoğaltma ve Kullanım Hakkı

(1)  DÜRR DENTAL SE, kullanıcıya, yazılım üzerinde bu sözleşmenin süresi boyunca ve aşağıdaki düzenlemeler çerçevesinde kullanım hakkı verir. Yazılım lisanslı şekilde satılmaz. Kullanıcı, yazılımı sadece bu sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde kullanabilir.

(2)  Kullanıcı, ilgili çoğaltma işleminin yazılımın kullanımı için gerekli olması durumunda yazılımı çoğaltabilir. Gerekli çoğaltma kapsamına, kullanıcıya ait veya kullanıcının kontrolünde bulunan iOS sistemlerine yazılımın yüklenmesi de dahildir.

(3)  Kullanıcı, yazıcıdan program kodlarının çıktısının alınması da dahil olmak üzere yukarıda belirtilen kurallar dışında yazılımı çoğaltamaz.

Madde 4 İzin Verilmeyen Kullanım

(1)  Kullanıcı yazılımı kamuya açık hale getiremez, kiraya veremez, finansal olarak kiralayamaz veya ödünç veremez.

(2)  Kullanıcı, yazılımı veya bu sözleşmeyi üçüncü şahıslara aktaramaz.

(3)  Madde 69 e UrhG koşullarının mevcut olmaması durumunda, teslim edilen program kodlarının geriye yönelik çıkarım işlemi uygulanarak başka kod formlarına dönüştürülmesi (yeniden derleme) ve programın değiştirilmesi de dahil olmak üzere yazılımın farklı üretim kademelerinin diğer tersine mühendislik yöntemleriyle dönüştürülmesi yasaktır. Telif hakkı işaretleri, seri numaraları ve programı tanımlayıcı özellikler kullanıcı tarafından silinemez ve değiştirilemez.

Madde 5 Garanti/Destek

(1)  Yazılım, DÜRR DENTAL SE tarafından isteğe bağlı şekilde güncellemeler (güncelleştirme) ve yükseltmeler (yeni gelişmeler ve fonksiyonlarla ilgili ilaveler) desteklenir ve yeni spesifikasyonlarla donatılır.

(2)  DÜRR DENTAL SE, kapasiteleri doğrultusunda yazılım için gönüllü destek servisi sunmaktadır.

(3)  Yazılım satılmadığı ve sadece lisanslandığı için, yasal garanti hakları bulunmamaktadır.

Madde 6 Sorumluluk

(1)  Kullanıcının tazminat talebi veya işe yaramayan uygulamalarla ilgili yenileme talebi, talebin hukuki yapısı dikkate alınmadan bu hükme göre uygulanır. Ürün Sorumluluk Kanunu'na göre yükümlülük bundan etkilenmez.

(2)  Ölüm tehlikesi, yaralanma veya sağlıkla ilgili zararlardan dolayı DÜRR DENTAL SE sınırsız olarak sorumludur.

(3)  DÜRR DENTAL SE'nin kasıtlı veya ihmalkâr davranışlarından kaynaklanan zararlardan DÜRR DENTAL SE sınırsız olarak sorumludur. Hafif ihmali sebebiyle oluşan zararlardan dolayı DÜRR DENTAL SE sadece, bir yükümlülüğün, sözleşmeyle belirlenen amaçların yerine getirilmesini etkileyecek şekilde ihlali durumunda yükümlü tutulur (sözleşmeyle belirlenen görev). Sözleşmeyle belirlenen bu tür bir yükümlülük, her zaman yükümlülüğün sözleşmenin kurallara uygun şekilde uygulanmasını sağlamak zorunda olması veya kullanıcının bu yükümlülüğe uyulacağına sürekli olarak güvenebilmesi durumunda söz konusudur. Sözleşmeyle belirlenen bir yükümlülüğün ihlali durumunda, DÜRR DENTAL SE'nin sorumluluğu, yazılımın devri sırasında ortaya çıkan zararların karşılanmasıyla sınırlıdır.

(4)  Veri kaybıyla ilgili sorumluluk, yedek kopyalarının düzenli ve tehlikelere uygun olarak hazırlanması durumunda tipik yeniden oluşturma masraflarının karşılanmasıyla sınırlıdır.

(5)  DÜRR DENTAL SE; Paragraf 2 ve 3 altındaki hakları saklı olmak üzere, yazılımın kurulumu, güncellenmesi/yükseltilmesi işlemlerinde kurallara uygun olmayan yöntemlerin izlenmesi sonucunda oluşan ve çalışma esnasında ortaya çıkan eksiklikler ve hasarlar konusunda sorumluluk kabul etmez. Bu, kullanıcı tarafından kullanılan donanım ve yazılım ortamının (işletim sistemi) DÜRR DENTAL SE tarafından söz konusu yazılım için belirlenen minimum gereksinimleri karşılamaması durumunda da aynı şekilde geçerlidir.

(6)  1 ile 5 arası paragraflar DÜRR DENTAL SE personeli, çalışanları, temsilcileri ve hizmet yardımcılarının kişisel sorumluluğu için geçerlidir.

Madde 7 Sözleşmenin Süresi

(1)  Sözleşme süresiz olarak geçerlidir.

(2)  Kullanıcının, yazılımı kullanma hakkı, kullanıcının bu sözleşmeyle belirlenen kullanım koşullarını önemli ölçüde ihlal etmesi ve DÜRR DENTAL SE firmasının bu sözleşmeyi geçerli bir sebeple feshetmesi durumunda sona erer. Bu durumda, kullanıcı yazılımın tüm kopyalarını silmekle yükümlüdür.

Madde 8 Nihai hükümler

(1)  Bu sözleşme koşullarıyla ilgili değişiklik, tamamlama ve gerçekleştirme işlemleri ile taahhütler ve garantiler yazılı olarak yapılmak zorundadır. Bu yazılı olarak belirtme hükmünün iptali için de aynı kural geçerlidir.

(2)  Bu sözleşmenin bir ya da daha fazla koşulunun geçersiz ya da uygulanamaz olması, sözleşmenin geri kalanının geçerliliğini etkilemez. Geçersiz ya da uygulanamaz koşulun yerine, bu geçersiz ya da uygulanamaz koşula en yakın koşul uygulanır.

(3)  Kullanıcının sözleşme ilişkisi konusunda, BM Satın Alma Hakları Uygulaması hariç tutulmak kaydıyla Alman Hukuku geçerlidir.

(4)  Kullanıcının sözleşme ilişkisi konusunda anlaşmazlık çıkması durumunda, eğer kullanıcı satın alan taraf ise, DÜRR DENTAL SE'nin tercihine bağlı olarak DÜRR DENTAL SE'nin veya kullanıcının yargılama bölgesi geçerli olacaktır.

Madde 1 Kişisel Verilerin Toplanması ve Sunucu Tanımlaması Hakkında Bilgiler

(1)  Aşağıda, bu yazılımın kullanılması durumunda kişisel verilerin toplanmasına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Kişisel veriler; ad, adres, e-posta adresleri, kullanıcı tutumu vs. gibi kişisel olarak sizi esas alan tüm verilerdir.

(2)  Alman Telekomünikasyon Yasası (TMG)  Madde 13 uyarınca servis sunucusu ve Alman Kişisel Verileri Koruma Kanunu (BDSG)  Madde 3 Paragraf 7 uyarınca sorumlu kuruluş

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Merkez: Bietigheim-Bissingen          
Stuttgart Bölge Mahkemesi Ticari Sicil Kaydı HRB 763587
Yönetim Kurulu: Martin Dürrstein (Başkan), Stefan Pfanzelt, Christian Schorndorfer
Denetim Kurulu Başkanı: Bernhard Oberschmidt

Madde 2 Bilgi Alma ve İptal Etme Hakkı

(1)  Şirketimiz tarafından kaydedilen verileriniz, bu verilerin kaynağı, verilerin gönderildiği alıcılar veya alıcı kategorileri ve kaydetme nedeni ile ilgili şirketimizden her zaman bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır.

(2)  Verilerin kullanımı ile ilgili onay vermiş olmanız durumunda bu onayı her zaman iptal edebilirsiniz.

(3)  Tüm bilgi alma taleplerinizi ve başvurularınızı veya veri işleme ile ilgili itirazlarınızı, lütfen e-posta yoluyla info@duerrdental.com adresine veya  Madde 1 Paragraf (2) altında belirtilen adrese gönderin.

Madde 3 Veri Güvenliği

Başta kişisel verilerinizi veri aktarımı sırasında ve üçüncü şahısların bilgi toplama çalışmalarına karşı korumak ve veri güvenliğini sağlamak için, şirketimiz sürekli olarak teknik önlemler almaktadır. Bu önlemler, güncel teknolojilere göre güncellenmektedir.

Madde 4 Kişisel Verilerin Toplanması

(1)  Yazılımı indirme sırasında, başta kullanıcı adı, e-posta adresi, hesabınızın müşteri numarası, indirme zamanı, ödeme bilgileri ve cihaz kodu olmak üzere gerekli bilgiler yazılım mağazasına iletilir. Ancak bu aşamadaki veri toplaması üzerinde herhangi bir etkimiz ve sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Yazılımın indirilmesi için gerekli olduğu takdirde bu veriler şirketimiz tarafından işlenmektedir. Veriler bu kapsam haricinde kaydedilmemektedir.

(2)  Yazılımın işlevlerini yerine getirmek amacıyla kullanılan aşağıdaki veriler hariç olmak üzere, yazılımın kullanılması sırasında şirketimiz tarafından kişisel veriler toplanmamaktadır.

(3)  Yazılımın içeriklerine erişim sağladığınızda, bu erişim ve diğer bilgiler (tarih, saat ve görüntülenen sayfalar) veri güvenliği ve istatistik amacıyla sunucumuza kaydedilmektedir. Veriler, sadece anonim olarak kaydedilmekte ve değerlendirilmektedir.

(4)  Yazılım, çerezleri kaydetmemekte ve kullanmamaktadır.

Madde 5 Kayıt

(1)  Yazılımın temel özellikleri kayıt yapılmaksızın kullanılabilir.

(2)  Tüm özelliklerin kullanılması için kaydolunması gerekmektedir. Bu işlem yazılım üzerinden gerçekleştirilebilir. DÜRR DENTAL SE yetkili satıcısı personeli iseniz kullanıcı verileri size ulaşmaktadır. Kullanıcı bilgileri (kullanıcı adı ve parola), yazılıma her erişim sağlandığında şifreli şekilde şirketimize iletilmekte ve opsiyonel olarak yazılıma kaydedilmektedir.

Madde 6 Uygulama Yetkileri

Yazılım, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda aşağıdaki uygulama yetkilerini kullanmaktadır:

(a)  Bellek (USB bellek içeriklerini değiştirme veya silme)

Dahili belleği az olan cihazlarda resimler, videolar veya belgeler gibi verileri geçici olarak depolayabilmek için gereklidir. Bunun için yazılım, sadece kendi oluşturduğu ön bellek dizinine erişim sağlamaktadır. USB bellekteki diğer veriler okunmamakta veya değiştirilmemektedir.

(b)  Kamera ve Flaş

Fotoğraf çekmek için gereklidir.

(c)  Tam internet erişimi ve ağ durumunu görüntüleme

Videolar, belgeler ve onarım kılavuzları gibi internete kaydedilen dosyalara erişim ve kullanıcı verilerinizi kontrol etmek için gereklidir

Madde 7 Ürün Kaydı

(1)  DÜRR DENTAL SE yazılım cihazları üzerinden kaydolabilirsiniz.

(2)  Cihazların sahibi ve/veya yetkili kullanıcısı olmadığınız takdirde, sadece cihaz sahibinin ve/veya yetkili kullanıcısının açık onayını aldıktan sonra kaydolabilirsiniz.

(3)  Ürün kaydı sırasında cihaz sahibinin ve/veya yetkili kullanıcısının adı ve adresi, dental ürün deposunun adı ve şube konumu, kaydedilecek cihazın seri numarası ve model tanımı, kurulum tarihi, MPG danışmanının adı ve ürün ile ilgili eğitimin tarihi kaydedilmektedir.

Madde 8 DÜRR DENTAL SE Servisi İle İletişim Kurma

Yazılım, DÜRR DENTAL SE servisi ile doğrudan iletişim kurulmasını sağlar. Bu durumda, Madde 5 Paragraf (2) uyarınca kullanıcı verileri, iletişim talebi sırasında gönderdiğiniz bilgiler ve veriler kaydedilir.

Madde 9 Üçüncü Şahıslara Aktarma

Kişisel verileriniz sadece şirket bünyesinde kullanılmaktadır ve sadece sizinle akdettiğimiz sözleşmenin uygulanması ve hizmetlerin yerine getirilmesi için faaliyet gösteren şirketlere aktarılmaktadır. Bunun dışında açık şekilde onay vermediğiniz ve yasal veya resmi işlemler gereği ibraz etme yükümlülüğümüz bulunmadığı sürece, kişisel verileriniz üçüncü şahıslara aktarılmamaktadır.

Madde 10 Değişiklik Yapma Hakkı

Verilerin korunması ile ilgili bu beyanda, yasal düzenlemeler doğrultusunda değişiklik yapma hakkımız her zaman saklıdır.

Yazılım Teslim Sözleşmesi - Son Kullanıcı Lisanslama Sözleşmesi (EULA)

DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D - 74321 Bietigheim-Bissingen
ve kullanıcı olarak sizin aranızda

Madde 1 Sözleşme konusu

(1) Sözleşme konusu, ilgili tüm program bileşenleri ("yazılım") ile birlikte Dürr Dental VistaEasy View yazılımıdır.

(2) DÜRR DENTAL SE, kullanıcıya, yasal olarak satın alınan yazılım üzerinde bu sözleşmenin süresi boyunca ve aşağıdaki düzenlemeler çerçevesinde kullanım hakkı verir. Yazılımın tüm hakları saklıdır (Madde 69 a ff UrhG).

(3) Kullanıcının yazılımı doğrudan DÜRR DENTAL SE yerine, örneğin dental malzeme tedarikçilerinden satın alması durumunda Madde 5 ve 6 (Garanti ve Yasal Yükümlülük) geçerliliğini kaybeder. Bu durumda, kullanıcının garanti ve yasal yükümlülük talepleri sadece direkt satış yapan şirket için geçerli olur.

(4) Ürün Sorumluluk Kanunu'na göre, kanıtlandığı takdirde DÜRR DENTAL SE'den istenen yasal talepler tüm kapsamıyla mevcut kalır ve bu sözleşmenin konusu değildir.

(5) Yazılım, DÜRR DENTAL SE tarafından güncellemeler (güncelleştirme) ve yükseltmeler (yeni gelişmeler ve fonksiyonlarla ilgili ilaveler) desteklenir ve yeni spesifikasyonlarla donatılır. Bu sözleşmenin hükümleri gelecekteki güncelleme ve yükseltmeler için de geçerlidir.

Madde 2 Sözleşmenin Geçerliliği

Bu sözleşme,

a) Yazılımın bir veri taşıyıcısı üzerinde satın alınması durumunda, kullanıcının bu sözleşmenin hükümlerini, yazılımı kurarken "Kabul Ediyorum" düğmesine tıklayarak kabul etmesiyle veya

b) Sözleşme konusunun indirilebilir ürün (İnternet sürümü) olarak satın alınması durumunda, kullanıcının bu sözleşmenin hükümlerini yazılımı indirmeden önce "Kabul Ediyorum" düğmesine tıklayarak kabul etmesiyle geçerli hale gelir.

Madde 3 Çoğaltma hakları ve erişim koruması, yeniden derleme ve program değişiklikleri

(1) Kullanıcı, ilgili çoğaltma işleminin programın kullanımı için gerekli olması durumunda, teslim edilen programı çoğaltabilir. Gerekli çoğaltma işlemlerine, programın orijinal veri taşıyıcısından kullanılan donanıma ait yığın belleğe kurulumu ve programın çalışma belleğine yüklenmesi dahildir.

(2) Kullanıcı, ilgili münferit iş istasyonları için gerekli lisansları satın alması koşuluyla yazılımı kullanılan muayenehane ağı çerçevesinde çoğaltma hakkına sahiptir.

(3) Kullanıcı, yedekleme amacıyla yazılımı çoğaltabilir. Ancak sadece bir yedek kopya oluşturulabilir ve saklanabilir. Yedekleme kopyasının bir yedek kopya olduğu belirtilmelidir.

(4) Kullanıcı, yazıcıdan program kodlarının çıktısının alınması da dahil olmak üzere yukarıda belirtilen kurallar dışında yazılımı çoğaltamaz.

(5) Telif hakkı işaretleri, seri numaraları ve programı tanımlayıcı özellikler kesinlikle silinemez ve değiştirilemez.

(6) Madde 69 e UrhG koşullarının mevcut olmaması durumunda, teslim edilen program kodlarının geriye yönelik çıkarım işlemi uygulanarak başka kod formlarına dönüştürülmesi (yeniden derleme) ve programın değiştirilmesi de dahil olmak üzere yazılımın farklı üretim kademelerinin diğer tersine mühendislik yöntemleriyle dönüştürülmesi yasaktır. Telif hakkı işaretleri, seri numaraları ve programı tanımlayıcı özellikler kullanıcı tarafından silinemez ve değiştirilemez.

Madde 4 Yeniden Satma ve Yeniden Kiralama

(1) Kullanıcı, ilgili üçüncü şahısların mevcut sözleşme koşullarını kabul etmesi koşuluyla ilgili dokümantasyon da dahil olmak üzere yazılımı üçüncü şahıslara satabilir veya bağışlayabilir. Yazılımın devredilmesinden önce kullanıcı bu sözleşmenin koşullarını ilgili üçüncü şahsa bildirmek zorundadır.

(2) Yazılımın devredilmesi durumunda, kullanıcı ilgili üçüncü şahsa tüm program kopyalarını ve mevcutsa yedek kopyalarını teslim etmek veya teslim edilmeyen kopyaları imha etmek zorundadır. Devretme durumunda kullanıcının programı kullanma hakkı ortadan kalkar.

Madde 5 Garanti

(1) İlgili dokümantasyon da dahil olmak üzere, teslim edilen yazılımdaki eksiklikler, yazılımın ilk kullanımından itibaren geçerli olan iki yıllık garanti süresi içinde kullanıcının yazılı bildirimi sonrasında DÜRR DENTAL SE tarafından giderilir. Bu durum, DÜRR DENTAL SE'nin tercihine göre ücretsiz düzeltme ya da yeni teslimat seçeneklerinden biriyle gerçekleştirilir.

(2) DÜRR DENTAL SE, düzeltme ya da yeni teslimat işlemi için hazır değilse veya bu işlemleri gerçekleştiremiyorsa, bu süre kullanıcı için uygun bir dönem boyunca uzatılır veya söz konusu işlemler başka sebeplerle gerçekleştirilemiyorsa, kullanıcı sözleşmeyi feshetme ya da bir ücret indirimi talep etme hakkına sahip olur. Düzeltme işleminin başarısız olduğu yönündeki karar, başta düzeltme işleminin iki kez başarısızlıkla sonuçlanması olmak üzere DÜRR DENTAL SE'nin düzeltme için istenen başarılı sonuç elde edilmeksizin yeterli sayıda fırsatı kullanması durumunda kesinleştirilmelidir. Madde 437 BGB uyarınca kullanıcının tazminat talep etme hakkı bundan etkilenmez

(3) Kullanıcı, yazılım ürünlerinin genelde hatasız olarak üretilemeyeceğini bilir. Buna göre, ancak söz konusu hatanın, yazılımın değerini veya faydalılığını sözleşmeyle öngörülen kullanım anlamında önemli ölçüde azaltması durumunda teslim edilen yazılımda bir eksiklik olduğundan bahsedilebilir.

(4) Kullanıcı, yazılımın; kurulumu, güncellemeleri/yükseltmeleri ve kullanıcının elektronik veri işleme ortamına uyarlanması için belirli ön bilgileri gerektiren karmaşık bir BT ürünü olduğunu bilir. Bu nedenle yazılımın kurulum, güncelleme/yükseltme ve kullanıcının elektronik veri işleme ortamına uyarlanması işlemleri sadece uzman kişiler tarafından, ideal olarak da dental malzeme tedarikçileri veya BT dalında eğitim almış kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. DÜRR DENTAL SE; yazılımın kurulumu, güncellenmesi/yükseltilmesi işlemlerinde kurallara uygun olmayan yöntemlerin izlenmesi sonucunda oluşan ve çalışma esnasında ortaya çıkan eksiklikler ve hasarlar konusunda sorumluluk kabul etmez. Bu, kullanıcı tarafından kullanılan donanım ve yazılım ortamının (işletim sistemi) DÜRR DENTAL SE tarafından söz konusu yazılım için belirlenen minimum gereksinimleri karşılamaması durumunda da aynı şekilde geçerlidir.

Madde 6 Sorumluluk

(1) Kullanıcının tazminat talebi veya işe yaramayan uygulamalarla ilgili yenileme talebi, talebin hukuki yapısı dikkate alınmadan bu hükme göre uygulanır. Ürün Sorumluluk Kanunu'na göre yükümlülük bundan etkilenmez.

(2) Ölüm tehlikesi, yaralanma veya sağlıkla ilgili zararlardan dolayı Dürr Dental  AG sınırsız olarak sorumludur.

(3) DÜRR DENTAL SE'nin kasıtlı veya ihmalkâr davranışlarından kaynaklanan zararlardan DÜRR DENTAL SE sınırsız olarak sorumludur. Hafif ihmali sebebiyle oluşan zararlardan dolayı DÜRR DENTAL SE sadece, bir yükümlülüğün, sözleşmeyle belirlenen amaçların yerine getirilmesini etkileyecek şekilde ihlali durumunda yükümlü tutulur (sözleşmeyle belirlenen görev). Sözleşmeyle belirlenen bu tür bir yükümlülük, her zaman yükümlülüğün sözleşmenin kurallara uygun şekilde uygulanmasını sağlamak zorunda olması veya kullanıcının bu yükümlülüğe uyulacağına sürekli olarak güvenebilmesi durumunda söz konusudur. Sözleşmeyle belirlenen bir yükümlülüğün ihlali durumunda, DÜRR DENTAL SE'nin sorumluluğu, yazılımın bakım ve servis çalışmaları sırasında (Madde 9) tipik olarak ortaya çıkan zararların karşılanmasıyla sınırlıdır.

(4) Veri kaybıyla ilgili sorumluluk, yedek kopyalarının düzenli ve tehlikelere uygun olarak hazırlanması durumunda tipik yeniden oluşturma masraflarının karşılanmasıyla sınırlıdır.

(5) 1 ile 4 arası paragraflar DÜRR DENTAL SE personeli, çalışanları, temsilcileri ve hizmet yardımcılarının kişisel sorumluluğu için geçerlidir.

Madde 7 Mülkiyet haklarının korunması

Yazılımın mülkiyeti, kullanıcı sözleşmeyle belirlenen sorumlulukları karşılayana kadar DÜRR DENTAL SE'ye aittir.

Madde 8 Sözleşmenin Süresi

(1) Sözleşme süresiz olarak geçerlidir.

(2) Kullanıcının, yazılımı ve dokümantasyonu kullanma hakkı, kullanıcının bu sözleşmeyle belirlenen kullanım koşullarını önemli ölçüde ihlal etmesi, özellikle Madde 3 ve 4'teki kullanım ve devretme koşullarını ihlal etmesi ve DÜRR DENTAL SE firmasının bu sözleşmeyi geçerli bir sebeple feshetmesi durumunda sona erer. Bu durumda, kullanıcı ilgili tüm veri taşıyıcılarını ve veri taşıyıcısı kopyalarını iade etmekle ve yazılımın tüm kopyalarını silmekle yükümlüdür.

Madde 9 Başta uzaktan bakım olmak üzere DÜRR DENTAL tarafından gerçekleştirilen bakım ve servis çalışmaları

DÜRR DENTAL SE'nin kullanıcının talebi üzerine kullanıcının donanımında kurulu bulunan yazılım üzerinde bakım ve/veya servis çalışmaları (bundan sonra „çalışmalar“ olarak anılacaktır) gerçekleştirmesi durumunda, bu çalışmalar için şu hükümler geçerlidir:

(1) Çalışmaların ücretleri, DÜRR DENTAL SE'nin güncel fiyat listesine göre belirlenir. DÜRR DENTAL SE'nin faturaları, fatura tarihinden sonra en geç iki hafta içinde ödenir. Madde 5 uyarınca DÜRR DENTAL SE tarafından gerçekleştirilen garanti kapsamındaki çalışmalar ücrete tabi değildir.

(2) DÜRR DENTAL SE'nin çalışmalarla ilgili sorumluluğunda esas alınan madde: 6.

(3) Kullanıcı, DÜRR DENTAL SE'nin çalışmaları başlamadan önce, kullanıcıya ait verilerin makul bir süre içinde tümüyle tekrar oluşturulmasını mümkün kılan bir veri yedekleme işlemi gerçekleştirmekle yükümlüdür.

(4) Çalışmaların kullanıcının donanımına fiziksel bir temas olmadan bir uzaktan transfer sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda (bundan sonra "uzaktan bakım" olarak anılacaktır), kullanıcı, üçüncü şahıslar tarafından üretilen uzaktan bakım yazılımının kendi donanımına kurulması, ayrıca uzaktan bakım yazılımının lisans koşullarına uyulmasından sorumludur. Kullanıcı ayrıca, kendi donanım ve yazılımlarının uzaktan veri transfer sistemine bağlanmasından da sorumludur. DÜRR DENTAL SE, uzaktan veri transfer sisteminin DÜRR DENTAL firmasından kaynaklanmayan arızaları veya kullanıcının donanımı ve yazılımına yetkisi olmayan üçüncü şahısların erişimi sebebiyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Madde 10 Nihai hükümler

(1) Bu sözleşme koşullarıyla ilgili değişiklik, tamamlama ve gerçekleştirme işlemleri ile taahhütler ve garantiler yazılı olarak yapılmak zorundadır. Bu yazılı olarak belirtme hükmünün iptali için de aynı kural geçerlidir.

(2) Bu sözleşmenin bir ya da daha fazla koşulunun geçersiz ya da uygulanamaz olması, sözleşmenin geri kalanının geçerliliğini etkilemez.

(3) Geçersiz ya da uygulanamaz koşulun yerine, bu geçersiz ya da uygulanamaz koşula en yakın koşul uygulanır

(4) Kullanıcının sözleşme ilişkisi konusunda, BM Satın Alma Hakları Uygulaması hariç tutulmak kaydıyla Alman Hukuku geçerlidir.

(5) Kullanıcının sözleşme ilişkisi konusunda anlaşmazlık çıkması durumunda, eğer kullanıcı satın alan taraf ise, DÜRR DENTAL SE'nin tercihine bağlı olarak DÜRR DENTAL SE'nin veya kullanıcının yargılama bölgesi geçerli olacaktır.